„Letos betlémské světlo dorazilo do Vídně 14. prosince," informoval Ivan Fišar, farář z kostela svatého Filipa a Jakuba. V sobotu před poslední adventní nedělí si světlo převezmou ve Vídni čeští a moravští skauti, aby s ním vyrazili na předvánoční pouť a rozvezli jej do všech kostelů po celé České republice. „Betlémské světlo do Zlína pojede vlakem. Jako první si jej od nás převezme společně s farníky otrokovický farář Josef Zelinka," přiblížil pouť betlémského světla Leoš Hrdlička, vedoucí střediska zlínských skautů.

V Otrokovicích se na betlémské světlo již těší. „Přijdeme si světlo vyzvednout na vlakové nádraží. Do kostela si pro něj farníci mohou chodit v neděli. Bývá zvykem, že si ho domů odnášejí po skončení slavnostní mše," sdělil Josef Zelinka, farář z Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha.

Lidé ze Zlína si pro betlémské světlo mohou přijít v neděli na náměstí Míru. „Skauti na náměstí s betlémským světlem přijedou ve dvě hodiny odpoledne. Společně si zazpíváme koledy a budeme světlo rozdávat všem zájemcům," řekla Marie Pašková, zástupkyně vedoucího zlínských skautů. Lidé si pro světlo mohou přijít i do zlínských kostelů. „Po čtvrté hodině odpolední mohou věřící pro světlo chodit do kostela sv. Filipa a Jakuba. Kostel bude otevřený i v pondělí a v úterý, a to vždy od sedmé hodiny ranní do sedmé hodiny večer," upozornil farář Ivan Fišar.

Věřící z Jižních Svahů si pro světlo mohou chodit i do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů.

„Na Štědrý den ve tři hodiny odpoledne se zde koná dětská vánoční mše. Skauti světlo přinesou zhruba v polovině mše a věřící si ho mohou odnášet po jejím skončení," objasnil Leoš Hrdlička.

Skauti budou v pondělí betlémské světlo roznášet do všech domovů seniorů a dalších sociálních zařízení. „Pravidelně navštěvujeme například zlínskou Naději, dům seniorů na Burešově, léčebnu dlouhodobě nemocných, zlínskou nemocnici," dodal Leoš Hrdlička.

Mimo to skauti navštěvují se světlem i domácnosti. „Lidé nám musí dát vědět předem, že světlo chtějí, a pokud bydlí poblíž naší trasy, přijdeme," dodala Marie Pašková.