Na údajné plýtvání s penězi reagoval už před několika týdny bývalý radní zodpovědný za dopravu Miroslav Šenkýř (ODS). Myšlenku koalice, srazit cenu metru čtverečního chodníku na polovinu, považuje za nereálnou a idealistickou. Současní radní však přicházejí nově s tím, že bude město betonový odpad ukládat zdarma a následně recyklovat. Dosud totiž za jeho skladování platilo miliony.

Současné vedení města kritizuje dosavadní používání nevhodných technologických postupů i plýtvání materiálem. Podle Jiřího Viktorína se bývalé vedení města opakovaně dopouštělo při zadávání zakázek na opravy chodníků řady chyb.Zmiňuje například vyvážení a ukládání původních dlažeb nebo obrubníků na skládku Suchý důl za 650 korun za tunu nebo podkladních konstrukcí za 300 korun za tunu.

„Lze zařídit, aby se původní betonové konstrukce ukládaly v Suchém dole bezplatně, protože jde o městskou skládku, a následně znovu využily. Betonový odpad se bude recyklovat a drtit a poté se zpětně použije do podkladních konstrukcí komunikací,“ sdělil Viktorín, který se údajně ve stavebnictví pohybuje více než dvacet let.

Jen za nákup materiálu tak podle něj město ušetří částku v řádech desítek milionů korun, které může investovat do jiných záležitostí.„Na území města je asi 300 kilometrů chodníků, které je potřeba postupně opravovat,“ kvituje radní s občany krajského města, kteří si prý stěžují na špatný stav chodníků oprávněně.Město chce snížit cenu opravovaného metru čtverečního chodníku z přibližně 2500 na 1500 korun. Životnost komunikací chtějí prodloužit na minimálně pětadvacet let.„V co nejkratším čase vytvoříme časový harmonogram, z něhož bude jasné, kdy a kde se budou chodníky rekonstruovat,“ doplnil Viktorín.