ZFALŠOVANÁ JÍZDENKA BY NEPROŠLA

Po dva dny jezdili v trolejbusech MHD na linkách směřujících na sídliště Jižní Svahy a opačně s oranžovými reflexními vestami v roli takzvaných asistentů dopravy. Jejich úkoly byly podobné jako revizorů, ale neudělovali černým pasažérům pokuty, nýbrž umožňovali jim dodatečně si opatřit nebo označit jízdenky. Případně bez postihu vystoupit. Jedině pokud by narazili na falšované nebo pozměňované jízdní doklady, museli by udělit i sankci.

„Dlouhodobě zdůrazňujeme, že naším cílem a smyslem přepravní kontroly není vybírat pokuty, ale naučit všechny cestující, aby si kupovali jízdenky. Služba asistentů dopravy je jednou z forem, jak toho dosáhnout. U asistentů dopravy převažuje složka výchovná a preventivní nad složkou represivní. Vždy nám jde ale o to, aby ve vozech MHD nejezdili lidé bez platné jízdenky,“ vysvětlil ředitel DSZO Josef Kocháň.

Asistenti mohou cestujícím také poradit s plánováním trasy přepravy nebo s výběrem nejvýhodnější jízdenky, ale mohou rovněž upozorňovat na nutnost dodržování dalších ustanovení smluvních přepravních podmínek. Je to například přeprava zavazadel, zákaz konzumace pokrmů, cestování ve znečištěném oblečení, pod vlivem alkoholu, zapáchajících osob a podobně.

Službu asistentů dopravy zavedly v posledních letech i některé jiné dopravní podniky v Česku a mají s ní příznivé zkušenosti.

Hned během prvního dne testování nové služby zkontrolovali čtyři asistenti dopravy v oblasti Jižních Svahů na 1200 cestujících. Vyloučili z přepravy 10 černých pasažérů.

Ve třech případech prodali cestujícím jízdenky po 20 Kč, čtyři cestující si pod dohledem asistentů označili vlastní jízdenky.

„Kontrolovali jsme cestující ve vozidlech během jízdy. Pokud si některý černý pasažér nechtěl nebo nebyl schopen dodatečně zakoupit jízdenku, přikázali jsme mu, aby si na nejbližší zastávce vystoupil. Na následující zastávce jsme kontrolovali i další spoj, abychom zamezili tomu, že si černý pasažér znovu nastoupí v naději, že kontroloři už jsou pryč,“ popsal postup práce vedoucí oddělení přepravní kontroly DSZO Milan Máčala.

Opakovaný nástup stejného černého pasažéra však asistenti v tento den ani následujícího kontrolního dne nezaznamenali.

„Pokud by nastala situace, že cestující bez jízdenky odmítne vystoupit, trolejbus by na nejbližší zastávce zůstal stát a čekalo by se na vyřešení případu městskou nebo státní policií,“ doplnil vedoucí dopravního úseku Pavel Nosálek. (poh)