Otázkou ale je, jestli se nejedná o zlepšovák ze strany bezdomovců. Ti s časovou jízdenkou se mohou klidně prospat ve vozech hromadné dopravy bez toho, že by je někdo vyhostil z vyhřátého vozu. Mezi Otrokovicemi a Zlínem-Příluky tak mohou trávit celé dny v městské hromadné dopravě za pouhých 360 korun měsíčně.

„Už jsme při kontrolách zaregistrovali asi deset až patnáct dřívějších notorických neplatičů jízdného, kteří teď u sebe mají platnou časovou jízdenku. Někdy jde přitom o skutečné bezdomovce, kteří léta jezdili načerno a dluží na pokutách i desítky tisíc korun,“ komentuje vedoucí přepravní kontroly dopravní společnosti Miroslav Kuchař.

Revizoři tak začali důsledněji vyžadovat plnění smluvních přepravních podmínek. Ty říkají, že cestující, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, musí vyloučit z přepravy.

„Totéž se týká i těch, kteří obtěžují ostatní cestující například znečištěným oděvem nebo zápachem. Bezdomovce bez jízdenky už nenecháváme pospávat či ohřívat se při jízdě v trolejbusu nebo autobusu, ale musí si vystoupit,“ podotkl Kuchař.

Časovou jízdenku si tak možná pod vlivem těchto opatření v poslední době pořídil například pětapadesátiletý bezdomovec, který má v databázi černých pasažérů od roku 1991 celkem stopětatřicet záchytů při cestě bez jízdního dokladu.

Časovou jízdenku má i další bezdomovec, který má na kontě od roku 1993 celkem devětapadesát jízd načerno, z toho devětkrát v roce 2009.

„Z podobných křiklavých případů stojí za zmínku ještě devětačtyřicetiletý muž s trvalým bydlištěm v Malenovicích, o kterém je však známo, že spává pod mostem. Od roku 1991 byl zachycen bez jízdenky čtyřiapadesátkrát. Také on šel do sebe a koupil si časovou jízdenku,“ dodal Kuchař.

Jako možnou vypočítavost ze strany lidí bez domova to ovšem vidí vedoucí zlínského Českého červeného kříže Silvie Babčáková.

„Jsou šikovní, neustále přicházejí na nové a nové věci. Využívají výhod, ale změnit životní styl často nemíní. Nabízíme jim spoustu služeb, jako je třeba denní stacionář. Někteří z nich však využívají jen přespání zdarma,“ podotkla Babčáková.

Podle ředitele společnosti Josefa Kocháně se lidé, kteří mají platnou jízdenku, nejsou nijak znečištění a neobtěžují okolí, mohou vozit klidně po celý den, ať už mají domov nebo ne.

„Je pozitivní, že se začínají alespoň někteří z nich přizpůsobovat přepravním podmínkám. Pokud cestují v souladu s nimi, nemůžeme a ani nechceme nikoho z přepravy vyloučit,“je optimistický ředitel.