Zlínská městská policie tak s příchodem nového školního roku opět zahájila pravidelné ranní dohledy u vytipovaných přechodů pro chodce.

Strážníky budou moci potkat žáci, rodiče i ostatní účastníci silničního provozu, každé ráno na třinácti určených místech. Ta se nacházejí jak v centru města, tak i na sídlišti Jižní Svahy, v Malenovicích, ve Štípě nebo na Mladcové.

"I přes přijatá opatření žádáme především motoristy, aby v blízkosti zařízení pro mládež věnovali zvýšenou pozornost řízení a odpovědným přístupem tak přispívali k větší bezpečnosti školáků.

Rovněž nabádáme rodiče dětí, kteří své potomky dopravují do škol vozidlem, aby zvolili pro zastavení automobilu k vysednutí dětí taková místa a situace, které nebudou nebudou ohrožovat ostatní ani je samotné," požádal za policii Pavel Janík.