Hlavním úkolem bezpečnostní rady města je příprava na krizové situace, například povodně, úniky nebezpečných látek, epidemie či jiné kalamitní stavy. Její členové se na svém posledním zasedání zabývali rovnou několika tématy.

„Vyhodnotili jsme úkoly a krizové situace loňského roku, například zásahy při povodních. Dále jsme navrhli opatření pro letošní rok. Hovořili jsme také o připravenosti složek Integrovaného záchranného systému a stavu všech prostředků sloužících pro varování osob,“ zmínil nový předseda rady Miroslav Adámek.