„Po zaznamenání připomínek a podnětů ze strany občanů Otrokovic při tomto projednávání, byly tyto připomínky zaslány zpracovatelům posudku,“ sdělil krajského úřadu Milan Plesar.

Autoři posudku podle něj do nich tyto náměty zapracovali. „Nyní probíhá zpracování stanoviska Zlínského kraje odbornými a kompetentními útvary Krajského úřadu,“ vysvětlil Plesar.

Předpokládá, že konečné stanovisko úřadu bude vyhotoveno ve druhé polovině ledna letošního roku. „Může však být vydáno až po splnění všech zákonem nutných povinností ze strany investora bioplynové stanice, čímž rozumíme zaplacení ceny znaleckého posudku,“ vysvětlil Plesar.

V nezávazném stanovisku kraj podle Plesara pouze doporučí, nebo nedoporučí vybudování bioplynové stanice. Tím hlavním kdo rozhodne, zda ve dvacetitisícových Otrokovicích bioplynová stanice bude, nebo nebude, je podle něj tamní stavební úřad.