„Tento krajinný prvek bude díky svým přírodním procesům pomáhat zlepšovat mikroklima v dané lokalitě. Přispěje také k zadržení vody v krajině při přívalových deštích,“ uvedl Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast městské zeleně a životního prostředí. 

Jezírko nebude koupací

Nově budovaná plocha bude mít rozlohu asi hektar. Dominantou bude jezírko s rozlohou 1000 metrů čtverečních, na břehy budou vysazeny vodní rostliny. Jezírko však nebude určeno ke koupání.

Nádrž bude napájena z podzemního vrtu, počítá se však právě i s využitím dešťové vody svedené z nedalekých bytových domů do podzemní retenční nádrže. Tato voda bude po určité době od naplnění využívána jednak jako zdroj pro doplňování vody v samotném biotopu a jednak pro závlahu zeleně v parku.

Na stavbě by se mělo začít pracovat v první polovině tohoto roku. Hotovo by pak mělo být za 18 měsíců.

Realizaci Město Zlín svěří na základě výsledku vyhlášeného výběrového řízení zlínské stavební společnosti KKS, spol. s r.o.

Předpokládaná hodnota zakázky byla 24,8 milionu korun bez DPH. Výběrovým řízením se cenu podařila o několik milionů snížit na 22 milionů a 749 tisíc korun. Část financování zajistí evropské dotace.