Ekologicky hospodařících zemědělců, kteří využívají k prodeji internet, podle něho rychle přibývá. "Jejich počet se navíc bude zcela jistě v dalších letech zvyšovat. Roste totiž poptávka po kvalitních biopotravinách i důvěra v tuto formu prodeje," uvedl Trávníček. Možnost objednávky přes internet nabízí již asi tři roky i biozemědělec Petr Weidenthaler z Velehradu. Spotřebitelé či obchodníci mají na výběr několik desítek druhů biozeleniny a ovoce.

Podle Weidenthalera je biozemědělství moderní způsob hospodaření, proto k němu patří i nové přístupy k prodeji. Rodinné hospodářství Biozelenina Velehrad, dříve Luční údolí, funguje od roku 1994. "Po celou dobu činnosti hledáme způsoby jak pracovat efektivněji. Objednávání zeleniny a ovoce přes internet bylo logickým krokem," řekl. Nyní zahradnictví prodává na tržištích asi polovinu produkce, zbytek připadá na dodávky obchodníkům a objednávky přes internet.

Zahradnictví hospodaří ve Velehradě na dvou hektarech orné půdy. Produkuje zhruba 50 druhů zeleniny a ovoce, včetně okrajových specialit. Vše je pěstováno výhradně bez použití chemických postřiků či umělých hnojiv. Svoji nabídku obohacuje rovněž přikupovaným zbožím. Kromě toho patří k rodinnému hospodářství také přibližně tři hektary luk, na nichž bude postupně vznikat ovocný sad.

Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO je celostátní nevládní organizace, která sdružuje hlavně rolníky, zpracovatelské a obchodní organizace, školy a podniky služeb orientující se na ekologické zemědělství a následné uplatnění jeho produktů. Na konci loňského roku svaz sdružoval mimo jiné 350 zemědělských podniků, které hospodařily na 116.000 hektarech.