„Velmi rizikové je pobodání v dutině ústní, jazyka a také píchnutí velkým počtem hmyzu. Těžší lokální reakce zaznamenáváme u pobodání sršněm,“ zmínil primář oddělení urgentního příjmu Michal Pisár.

Většinu lidí přiveze do nemocnice rychlá záchranná služba, někteří se dopraví sami nebo s rodinou. Nejlehčí reakce ošetří lékaři ambulantně a po několikahodinovém pozorování a podání kortikoidů, antihistaminik a infuze propustí pacienty domů.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Alena Kaňková„Těžší případy obvykle den až dva hospitalizujeme, nejtěžší případy vyžadují navíc podání adrenalinu do svalu, ojediněle i umělou plicní ventilaci – a hospitalizaci na JIP nebo ARO,“ připustil primář.

Který z řidičů jel na červenou? Policie zjišťuje.
Kdo jel na červenou? Hledají se svědci

Jak se bodnutí nejčastěji projeví a jak na něj reagovat?

Bodnutí včelou, vosou nebo sršněm se projeví v lehčích případech bolestí, zarudnutím a otokem kolem místa bodnutí.

„Stačí postižené místo co nejvíce chladit, což zmenší otok, případně použít dostupná antihistaminika v masti,“ upozorňuje primář interního oddělení Jiří Latta.

„Velmi nebezpečné je, pokud dojde k bodnutí do jazyka nebo do krku, kde může otok zužovat dýchací cesty. V takovém případě je nutné rychle přivolat odbornou pomoc. Stejně tak u alergické reakce, která se projeví výraznějším místním otokem, kopřivkou, astmatickým záchvatem nebo anafylaktickým šokem,“ dodává primář Latta.

Lidé, kteří vědí o své alergii, musí dbát na to, aby u sebe měli léky první pomoci a okamžitě si je vzali.

Ti, kteří mají alergickou reakci poprvé, by měli po ošetření vyhledat specialistu alergologa, aby předešli případným komplikacím do budoucna, radí odborníci. (ex)

Ilustrační foto.
Možnost, jak dostat bezdomovce z centra, není