„Téma dopravní bezpečnosti je pro nás prioritou. Vždyť silnici v naší obci přecházejí několikrát denně děti ze základní a mateřské školy. Ze západní strany katastru, kde je průmyslová zóna, jezdí přes nás těžká nákladní vozidla, která jsou naložena různým materiálem. Místo toho, aby řidiči využívali hlavní komunikaci, která vede okolo obce, tak si to prostě přes nás zkrátí,“ zlobí starostu Radovana Karolu.

Proto stejně jako jeho předchůdce požádal dotčené organizace, aby umožnily zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun do obce. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) i odbor dopravy a silničního hospodářství ve Vizovicích to však neustále podle něj zamítají.

„Vůbec je nezajímá, že v blízkosti takto frekventované silnice je škola. Například ŘSZK nám zdůvodnili své zamítnutí tím, že by se muselo v okolí obce po vydání zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun instalovat mnoho nových značek“ kroutí nevěřícně starosta Zádveřic.

„V případě Zádveřic spatřuji problém v umístění průmyslové zóny na západní straně katastru a výjezd z obce na východě směrem na Vizovice a na jih směrem na Luhačovice. K nepříznivé situaci přispívá také omezená propustnost křižovatek silnice I/49 se silnicí II/491 u Lípy a I/49 s II/492 u zádveřického motorestu, kdy je průjezd přes obec pro řidiče plynulejší a časově výhodnější,“ odpověděl na dotazy Deníku o dopravní situaci v Zádveřicích, ředitel ŘSZK Bronislav Malý. S jeho argumenty Radovan Karola nesouhlasí.

„Průmyslová zóna na západní straně katastru je v přímém kontaktu s komunikací II/491 „gorbačovskou“ a nájezdem na I/49. Pokud kamion zvolí tuto variantu ve směru na Vizovice nebo Luhačovice, zcela mine střed obce. Pokud z čisté pohodlnosti zvolí řidič kamionu komunikaci paralelní k I/49, tak projede kompletně středem obce. Průmyslová zóna na východě nebo na jihu je zcela totožná. Tyto zóny jsou na okraji zástavby či mimo ni, tudíž přes obec nemusí tato tranzitní doprava vůbec přejíždět,“ reagoval starosta s tím, že co se týče propustnosti křižovatek v okolí Zádveřic a vlivu dopravy při odklonění kamionové dopravy nad 12tun na silnici I/49, je podle něj vliv zanedbatelný.

Podle něj obec vychází ze studie, kterou byli prý nuceni zrealizovat.

„Důvodem jejího vypracování bylo odvolávání se dotčených orgánů na její absenci (její výsledky již ale dotčené orgány znají). Protože v minulosti nám byl již náš požadavek na zákaz průjezdu tranzitní dopravy nad 12 tun obcí zamítnut,“ doplnil Karola.

Úkolem studie bylo zmapování provozu v obci a posouzení vlivu na okolní komunikace, pokud by se tato doprava nad 12t odklonila mimo obec Zádveřice-Raková. Na dotčených křižovatkách byli umístěni pozorovatelé, kteří monitorovali dopravu na konkrétním místě a čase.

Závěrem celé studie bylo konstatování, že by byl vliv uzavření dopravy tranzitu nad 12t přes střed obce na okolní komunikace i křižovatky zanedbatelný. Znovu opakuji, že jde o životy našich občanů, lidí, kteří v této obci žijí.

„Žádost o umístění dopravního značení omezující vjezd vozidel nad 12 tun do obce Zádveřice-Raková jsme obdrželi v prosinci loňského roku. Dopravní policisté tuto žádost nezamítli, pouze doporučili doplnění provedeného dopravního průzkumu o provozu vozidel. Doplněný dopravní průzkum ovšem nikdo ze zúčastněných stran neobdržel,“ uvedla ale za zlínskou policii mluvčí Monika Kozumplíková.

„Ano, je pravda, že ve vyjádření policie zaslaném k nám na obec v prosinci 2020 nebyla naše žádost zamítnuta. Proč bychom však žádali o omezení dopravy v obci, pokud bychom neměli provedenou studii? Mezi přílohami, které byly Policie doručeny je mimo jiné uvedeno: Technická zpráva: Obec Zádveřice-Raková, průjezd obcí, místní úprava provozu,“ zdůraznil Radovan Karola.