Když na poradě v únoru 2022 upozornila Miroslava Kubicová, pracovnice Ústavu Zdravotnických věd na FHS, na špatné pracovní klima, dostala se na černou listinu ředitelky.

„Následovalo odebrání pracovních úkolů, smyšlené výtky a arogantní chování. Paní ředitelka mi řekla, že s prodloužením smlouvy vůbec nemám počítat. Běžně urážela zaměstnance za jejich zády, vyjadřovala se o nich jako o neschopných, mimoních, nebo je rovnou častovala vulgárními výrazy,“ vyjmenovává Miroslava Kubicová.

Pomalovaný Baťa v Otrokovicích
Pomalovaný pomník Baťi, ukradená busta Masaryka. Vandalství v Otrokovicích

Následovat měly různé naschvály, zadávání práce o dovolené, nahrávání porad proti souhlasu zaměstnanců nebo pomluvy.

Špatné pracovní klima a odchody

„Stejnou situaci řešili další zaměstnanci, nakonec sedm z nich dříve nebo později z univerzity odešlo,“ tvrdí Kubicová.

Ta poté podala stížnost k rukám děkana Libora Marka, tehdejšího rektora Vladimíra Sedlaříka i na etickou komisi.

„Rektor ani děkan písemně nereagovali. Pan děkan si mě a postupně i mé kolegyně pozval na osobní setkání, ale situaci neřešil,“ pokračuje Kubicová, která na univerzitě podle svých slov kvůli zdravotními stavu na konci ledna 2023 skončila.

Ilustrační foto
Další dopravní komplikace. Začnou opravy na příjezdu do Zlína v Malenovicích

Špatné pracovní klima i nerovné zacházení bylo důvodem odchodu další akademické pracovnice. Ta si přála zůstat v anonymitě.

„Mám s paní ředitelkou negativní zkušenosti a bojím se msty,“ řekla bývalá zaměstnankyně fakulty. Znaky bossingu ze strany ředitelky Kudlové písemně potvrdila další odcházející pracovnici ombudsmanka univerzity Alena Macháčková.

Stížnost řeší i inspektorát práce

Na nerovné zacházení byl upozorněn i Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

„Kontrola byla zahájena a v současnosti stále probíhá, proto nemůžeme sdělit žádné další informace,“ potvrdil Deníku mluvčí inspektorátu Richard Kolibač.

PSYCHOLOG O BOSSINGU
Petr Doležal - psycholog, vedoucí a odborný garant centra V mezičase, které působí ve Zlíně a v Uherském Hradišti:
„Bossing na pracovišti není zase tak výjimečný. Některé studie uvádějí rozšíření mezi třemi procenty u tvrdé záměrné šikany a 17-ti procenty pro méně závažné projevy bossingu. Častěji se týká lidí s nižší kvalifikací, ale nevyhýbá se žádné profesi. Následkem je vyšší stresová zátěž u pracovníků a s tím související horší pracovní výkon. Šikana může vést k psychosomatickým obtížím, úzkostem nebo depresím. Řešení přitom nebývá jednoduché, protože lidé docházejí často v momentě, kdy bossing stále trvá. Změnit práci vždy nejde a mnohdy se tak spíše snažíme minimalizovat dopady a případné následky. Případné podpořit klienta v úsilí o změnu. Firmy by měly zaměstnancům nabídnout prostředky, jak mohou bossing hlásit a být připravené tuto situaci aktivně a profesionálně řešit s ohledem na oběti. V prostředí špatných vztahů, šikany a stresu se lidem špatně žije i pracuje a jejich výkon klesá, je tak v zájmu firem bossingu předcházet a aktivně jej řešit.“

Po výměně rektorů došla v dubnu etická komise k závěrům, že Etický kodex UTB byl Pavlou Kudlovou porušen. Miroslavu Kubicovou o tom informoval rektor v dopise, který má redakce k dispozici.

Pavla Kudlová již není na pozici ředitelky, zaměstnancem univerzity však zůstává.

Deníku se podařilo v půlce srpna zjistit její vyjádření: „Nic na těch nařčeních není pravda. Etický kodex porušen nebyl, byla jsem očištěna. Celá situace mě velmi poškozuje psychicky, jak pracovně, tak i v soukromí. Zdroje, které vám tyto informace poskytly, jsou manipulátoři a zlí lidé.“

Informace z univerzity

Když se Deník začal kauzou zabývat, dostal 3. srpna z UTB tuto odpověď: „Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se nebude k dané věci vyjadřovat,“ uvedl rektor univerzity Milan Adámek.

O pár dnů později už ale bylo všechno jinak.

V pátek 11. srpna přišla od mluvčí UTB zpráva: „Situací se zabýváme, nicméně v rámci ochrany osobností všech stran nemůžeme poskytovat informace.“

Jeden se symbolů baťovské dálnice, betonový podjezd v Ludkovicích, jde k zemi
VIDEO: Demolice symbolu baťovské dálnice, betonového podjezdu v Ludkovicích

A o tři dny později: „V této věci zasedala Etická komise Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po projednání došla k závěru, že se o bossing nejednalo,“ informovala mluvčí Petra Svěráková.

K porušení Etického kodexu UTB tedy došlo, ale nejednalo se o bossing. S tím, jak kauza dopadla, není Miroslava Kubicová spokojená.

„Je skandální, že takový člověk stále zůstává akademickým zaměstnancem, považuji to za morální selhání vedení univerzity,“ dodala na konec.

Bossing - je psychická šikana v zaměstnání, které se dopouští nadřízený pracovník vůči svému podřízenému. Jedná se tedy o chování nadřízeného, které poškozuje podřízeného před jeho kolegy, znesnadňuje či znemožňuje mu jeho práci. Šikana se vyvíjí a stupňuje. Bossing představuje například zadávání nesplnitelných pracovních úkolů, bezdůvodné postihy, zesměšňování, neodůvodněné kritizování, ironické poznámky, pomlouvání, vytváření sociální izolace, vyhrožování fyzickým násilím nebo sexuální obtěžování. Zdroj: Bezpecnostprace.info