Z dopisu, který rozzlobené sestry zaslaly vedení nemocnice, ale i politikům, dokonce i hejtmanovi Jiřímu Čunkovi, vyplývá, že by se od ledna roku 2019 měla zásadně změnit náplň jejich práce.

„Změna se týká převodu do třísměnného provozu a vytvoření nové pozice univerzálních perioperačních sester na místo stávajících sester specialistek pro jednotlivé obory,“ je uvedeno v dokumentu. Další pro ně nepřijatelnou změnou je snížení počtu sester sloužících na noční směně z původních pěti na čtyři a sanitářů ze dvou na jednoho.

MŮŽE DOJÍT K ÚJMĚ NA ZDRAVÍ, MYSLÍ SI

„S tímto důrazně nesouhlasíme,“ uvádí kolektiv sester a sanitářů operačních sálů chirurgie, urologie, endourologie, traumatologie, ortopedie, neurochirurgie a gynekologie.

Dojde podle nich k nedostatečnému pokrytí odborných pracovišť sestrami s odpovídajícím odborným zaměřením a důsledkem toho může dojít k újmě na zdraví. Některé z nich již podaly výpověď. Vedení si prý podle nich těmito kroky slibuje nahrazení nedostatku odborného personálu na jednotlivých stanicích a finanční úsporu.

ODSTRAŇUJE TO STEREOTYPY, TVRDÍ VEDENÍ

„Je to krok o dvacet třicet let zpět,“ tvrdí bývalý primář neurochirurgie Michal Filip. Vedení nemocnice ale argumentuje, že střídání instrumentářek na centrálních operačních sálech je běžná praxe ve většině velkých nemocnic v České republice.

„Výhodami jsou například zastupitelnost zaměstnanců, udržování erudice nebo odstranění stereotypů,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

„Běžné to není,“ oponuje Michal Filip.

Tak například v Ostravě podle jeho slov mají 18 operačních sálů a každý má dle své specializace sestry instrumentářky. Neplatí to prý ani v Bratislavě, kde nově působí. Výjimečně podle něj mohou sestry vypomáhat v příbuzných oborech. Například sestra z neurochirurgie by mohla asistovat na očním.

„Nikdy ale nechodí například na porodní sál,“ uvedl s tím, že specializace má vést ke zvýšení péče o pacienty.

Na jedné straně se sestry mají specializovat, certifikovat, akreditovat a projít mnoha školeními, na straně druhé by měly být „použitelné“ na všech odděleních.

„Vždyť společně s lékaři zachraňují životy,“ dodal.

Než je sestra uznána způsobilou nastoupit na noční služby, které jsou specifické svou odlišnou akutní operativou, absolvuje roční intenzivní zaškolení.

V době akutního nedostatku personálu se sestrám kroky nemocnice jeví jako pohrdání jejich prací.

„Navíc sestry i lékaři v kraji jsou nejhůře placeni v rámci celé republiky,“ dodal Michal Filip.

Instrumentářky jsou podle senátora Tomáše Goláně pravé ruky operatérů. Pokud budou sestry například z gynekologie na chirurgickém operačním sále, bude pro ně podle něj mnohem těžší se v přístrojích orientovat.

„Budou operatéra zdržovat a tím i ohrožovat zdraví pacientů,“ vysvětlil.

„Dotaz, zda je možné nerespektovat potřebu specializace, vnáším na ČLK,“ uvedla poslankyně Alena Gajdůšková.

Řešení konkrétní věci bude prý požadovat po Zlínském kraji.

„Jde o bezpečnost pacientů,“ uvedla.

Hejtman kraje Jiří Čunek uvedl, že tento dopis vnímá a odpověď bude požadovat od ředitele nemocnice Radomíra Maráčka. Vzejde prý z diskuse primářů chirurgických oborů a očekává ji do týdne.