Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu byly vyhlášeny pohotovosti na několika řekách ve Zlínském kraji.

Druhý stupeň povodňové aktivity hlásí na Bystřici vodní nádrži Bystřička v okrese Vsetín. Před půlnocí tam vodní stav vystoupal nad 90 cm a byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity.

První stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen na Vodním díle Fryštáku na Fryštáckém potoce, kde byla hladina nad 60 cm z původních 4 cm. Dále na Rusavě – Chomýži, tam se hladina pohybovala nad 100cm z původních 13, a Velké Stanovnici – Karolince pod nádrží, která vystoupala během noci na 70 cm z původních 25 cm.

Po desáté hodině dopolední Povodí Moravy informovalo o dosažení prvního stupně povodňové aktivity také na toku řeky Moravy ve Spytihněvi. Vodní hladina dosáhla nad 400 cm.

"Vlivem dotoku z horních částí povodí očekáváme na řece Moravě kulminace nad hranicí prvního stupně povodňové aktivity," informoval v pondělí dopoledne na svých stránkách ČHMÚ.

Kolem jedenácté hodiny večer hladina Moravy opět klesla a stupeň povodňové pohotovosti byl odvolán. Vyplývá to z dat Povodí Moravy. Odpoledne byly postupně odvolány také povodňové pohotovosti na ostatních tocích včetně Bystřičky.