V těchto dnech dělníci osazovali kameny, které mají zpevnit svahy poničené velkou vodou, část Příluky.

„Lokalit, které jsme museli dát do pořádku, bylo hodně, proto jsme postupovali na základě stanovených priorit. Poslední částí Příluky už jsme veškeré škody ve zlínském regionu odstranili. Po zimě počítáme ještě s terénními úpravami v dotčených lokalitách, to znamená s vyrovnáním svahů a osetím trávy,“ přiblížil vedoucí provozu Zlín Povodí Moravy Karel Zelík.

Investice, které muselo Povodí Moravy vynaložit na odstranění škod v regionu, dosáhly 2,7 milionu korun.