Například centrum Buchlovic pravidelně v letní sezoně zaplňují stovky aut a autobusů. Davy turistů, ale i svatebčanů mířících do vyhledávaného zámku tak musí řešit zapeklitý problém a pravidelně si v případě svého dopravního prostředkuk kladou nerudovskou otázku: Kam s ním?

Své o takových potížích ví fotograf Zdeněk Polišenský: „O sobotách bývá velkým problémem samotné zastavení auta před zámeckou bránou, aby ženich s nevěstou mohli jen vystoupit. O samotném parkování raději ani nemluvím. To je hrůza.“

Největší překážkou rozšiřování odstavných ploch jsou podle buchlovického místostarosty Bořka Žižlavského peníze. „Do budování nových parkovacích míst se pustíme tehdy, pokud se nám podaří získat potřebné finance. Rádi bychom zřídili stání pro autobusy za starou školou i u hřbitova, aby tak zmizely z centra,“ poznamenal Žižlavský.

Ani u hradu Buchlova není v plánu navyšování parkovací kapacity. Nárazově tam radní nechávají turisty parkovat na obecních loukách. Se zvyšujícím se počtem návštěvníků se potýká i modranský archeoskanzen. Tam řeší starosta Miroslav Kovářík stejné problémy. „V současné době pracujeme na změně územního plánu, kde počítám s částí pro parkování autobusů i plochou pro nárazové parkování při větších akcích,“ poznamenal Kovářík. Stavební práce na nových parkovištích tam však nezačnou dříve než za dva roky.

Dalším místem regionu pod Buchlovem, kde radní plánují investice do odstavných ploch, je Břestek. Tam největšímu náporu automobilistů musí čelit místní lyžařský svah.

Za prioritu považují rozšíření parkovací kapacity v turistických centrech mikroregionu i členové jeho místní akční skupiny (MAS). „Rozšíření infrastruktury, komunikací a parkovacích ploch v nejbližších letech patří k našim hlavním cílům,“ doplnil manažer MAS Martin König.