Město samotné by se záměru po splnění jistých podmínek také nebránilo. Otázkou však zůstává, kde by měla nakonec sluneční fotovoltaická elektrárna vzniknout.

Jedni by ji rádi postavili vmístní části Blišice, jiní vosadě Lískovec. „Jeden soukromý investor uvažuje oelektrárně vBlišicích. Tamní situace vypadá docela reálně. Setkali jsme se se zájmem iopozemky vLískovci. Podle mých informací ale ztéto možnosti sešlo kvůli nedostatečnému kapitálu investora,“ potvrdil starosta Koryčan MiroslavMáčel.