Právní úprava nenařizuje školám jednotný termín zápisu. Jedinou podmínkou je dodržet časové rozpětí mezi 15. lednem a 15. únorem.

Letošní zápis se týká dětí, které do konce srpna dosáhnou šesti let. Dítě, kterému bude šest let mezi 1. zářím a 31. prosincem může být na žádost rodičů také přijato. Předpokladem však je, že splní požadavky kladené na žáka první třídy základní školy, jako je samostatnost při oblékání, při ukládání věcí nebo v hygienických návycích.

K zápisu by měli rodiče s dítětem přijít do zařízení ve školském obvodu, v němž má žák trvalé bydliště. Podat si přihlášku však mohou i jinam. O některá vzdělávací zařízení je tak dlouhodobě největší zájem, především o ta s některým druhem specializace.

„Ve Zlíně se jedná například o školu s rozšířenou sportovní výukou na Štefánikově ulici, dále pak školu se zaměřením na výuku cizích jazyků na ulici Kvítková anebo tu s výtvarným zaměřením na Havlíčkově nábřeží, kde se nachází i specializovaná třída Montessori,“ uvedla mluvčí zlínského magistrátu Marie Masaříková.

Tuto informaci potvrdila i ředitelka jedné ze zmiňovaných škol.

„Skutečně zaznamenáváme zvýšený zájem ze strany rodičů budoucích prvňáčků, je to otázka zhruba posledních dvou let. Snažíme se vyjít vstříc všem zájemcům, je to ale možné pouze do naplnění kapacity,“ řekla ředitelka základní školy Komenského I na Havlíčkově nábřeží Ilona Garguláková.

Zkušenosti pedagogů s předškoláky přicházejícími k zápisu jsou různé. „Je to velice individuální. Děti se zhoršily zejména v sebeobsluze. Také se vydrží soustředit pouze po kratší dobu. To jsou dvě největší slabiny současných prvňáčků,“ posteskla si ředitelka Základní školy Zachar v Kroměříži Petra Fečková. Dodala, že již před plánovaným nástupem do prvního ročníku je třeba u dětí klást důraz zejména na samostatnost. Důležité je také procvičování jemné motoriky.

Většina škol pořádá v den zápisu také speciální program pro děti. Žáci vyšších ročníků a pedagogové pomáhají tímto způsobem dětem zbavit se trémy.

„Letos předpokládáme, že pro naše nové budoucí žáky připravíme různobarevné cesty, kterými by v den zápisu chodili do tříd. Každou z nich bude mít na starost jiná pohádková postava. Děti na nich budou plnit různé úkoly,“ sdělil ředitel církevní základní školy Salvátor z Valašského Meziříčí Hynek Mikušek.

Odborníci a pedagogové se shodují v tom, že je důležité dítě nestresovat. Častou chybou je podle nich domněnka, že budoucí školák by měl u zápisu umět počítat nebo odříkat abecedu. Daleko důležitější je prý přirozená inteligence dítěte. „Neměly by se bát cizího prostředí a měly by být samostatné, to je dobrý začátek,“ řekl ředitel základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti Vratislav Brokl.

Aby dětem usnadnili nástup do školních lavic, pořádají v této škole ještě před samotným zápisem setkání rodičů, dětí a učitelů. Poslední víkend před prázdninami se koná adaptační kurz, kdy si noví prvňáčci mimo školní budovu mohou zvyknout na své spolužáky a učitele.