Prodloužení linky MHD č. 32 z Kudlova na Pindulu není z technických důvodů zatím možné

Není tam obchod, kde by si mohli nakoupit, a tak jsou nuceni jezdit na nákupy do Zlína. Při tom jsou ovšem odkázáni na dálkové spoje, které přes Pindulu pouze projíždějí, neboť do této místní části nezajíždí městská hromadná doprava (MHD).

Ta totiž končí na točně na Kudlově a odtud je to i pro zdravého člověka pěšky na Pindulu zhruba 20 minut. Pro starého nebo nemocného člověka je ten čas mnohem delší.

„Je to problém, po mrtvici nemohu řídit auto, manželka nemá řidičák, a tak jsme odkázáni na pomoc rodiny nebo autobus, který tudy jede tak dvakrát za den," říká pan Škubal.

„Nemusela by se dělat nová točna, to by asi byla velká komplikace. Možná, kdyby se tady autobus MHD jen vytočil, to by mohlo stačit," přeje si Škubal.

Prodloužení trasy by přivítal i jednatel restaurace a penzionu Na Pinduli Jaromír Pilík.

„Osobně si myslím, že by to bylo vynikající, přijelo by sem více lidí odpoledne na jídlo nebo jen tak na pivo. Myslím, že by to přivítali i běžkaři či cyklisté," řekl Pilík. Dodal, že by možná stačilo, kdyby autobus jezdil jen k hospodě a tam se otočil.

To ale podle slov ředitele DSZO Josefa Kocháně není možné.

„Prodloužení některých spojů z Kudlova do lokality Pindula představuje ujet navíc u každého takto prodlouženého spoje vzdálenost přibližně 5 kilometrů, což je spojeno s určitými náklady. Podrobně jsme zkoumali také možnosti otáčení autobusu v lokalitě Pindula a bylo zjištěno, že v současné době zde bohužel podmínky pro bezpečné otáčení vozidel MHD nejsou vytvořeny a muselo by dojít ke stavebním úpravám," uvedl Josef Kocháň.

„DSZO je schopna prodloužení linky 32 realizovat, pokud by o tom rozhodlo město Zlín, pokud by poskytlo prostředky na vzniklé zvýšené provozní náklady linky a pokud by v lokalitě Pindula vybudovalo točnu nebo upravilo místní komunikace do parametrů, které by umožňovaly bezpečný průjezd a otočení autobusu MHD," doplnil Kocháň.

Myšlenka na prodloužení trasy se objevila již v minulých letech v připomínkách obyvatel této části města a DSZO předkládala zástupcům města základní podmínky, za kterých by bylo možno případné prodloužení linky provést.

Jenže podle všeho se obyvatelé této místní části hned tak nedočkají.

Rozvoj sítě MHD: „Požadavkům na přiblížení MHD obyvatelům docházkově vzdálenějších částí města již DSZO v posledních letech vyhověla, ale několik lokalit ještě k vyřešení zbývá (Salaš, Klečůvka a Prštné). Z pohledu DSZO by nyní přicházelo v úvahu zajíždění některé linky do Prštného s konečnou zastávkou na křižovatce v lokalitě Náves." M. Adámek, primátor

Podle vyjádření města by zajištění MHD na Pindulu do místní části Kudlov znamenalo investice v řádu několika set tisíc korun do stavebních úprav točny, které by bylo třeba provést, aby se zde mohly bezpečně otáčet vozy MHD. Dále je třeba počítat s navýšením nákladů za provoz vozů MHD a další náklady může stát i případné majetkoprávní řešení.

„Statutární město Zlín nemá v seznamu akcí na rok 2015 tuto investici a podle mých posledních informací ani komise místní části Kudlov nemá tuto akci uvedenou v prioritách na rok 2015," uvedl pro Zlínský deník radní Josef Novák.

S vybudováním nové točny na Pinduli ovšem nemá zásadní problém Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). „Jde o technické řešení, které vyžaduje projekt, ke kterému se ze stavebního hlediska vyjádříme," říká za ŘSZK Bronislav Malý.