Nelíbí se mu, že Hoza o něm šířil, že je podvodník a plagiátor, protože podle něj opsal svou habilitační práci. To se ale nepotvrdilo. Světlík proto před nedávnem požádal rektora o omluvu.

Hoza to však odmítá, proto se chce bývalý děkan obrátit na policii. Hodlá zažádat, aby prošetřila trestný čin pomluvy, které se měl dopustit právě rektor.

Kauzu odstartovaly anonymní dopisy

Jak to vše začalo? Na rektorát začaly od února chodit anonymy. Pisatel v nich obvinil tehdejšího děkana Světlíka, že svou habilitační práci, díky níž získal titul docenta, opsal z předchozí práce disertační.

Rektorát to začal prošetřovat, stanovil etickou komisi a ta si vyžádala posudky expertů. Jejím závěrem bylo, že se Světlík dopustil chyby, protože v seznamu literatury habilitační práce neuvedl svou práci disertační. To však není v rozporu se zákonem, a nemůže být tak řeč o plagiátorství a ani odejmutí titulu docenta.

Světlík proto podal trestní oznámení na neznámého pachatele, který nepravdivá anonymní udání rozeslal. Policii České republiky se jej sice zatím najít nepodařilo, při svém šetření však potvrdila, že se neznámý pachatel dopustil na na exděkanovi trestného činu pomluvy.

Světlík se brání pomocí advokátky

Podle právního výkladu Světlíkovy advokátky Jany Rejžkové je tím naplněna i klauzule, že skutkovou podstatu naplnil svými vyjádřeními také rektor Hoza. Zaslala mu proto začátkem října doporučený dopis, v němž jej žádá o omluvu za slova, která vyřkl na adresu jejího klienta.

„Obracím se na Vás ve věci nařčení docenta Jaroslava Světlíka, že poškodil dobré jméno UTB svým chováním, které je v rozporu s dobrými mravy. Tato Vaše kritizující a odsuzující slova lze považovat za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti. Pravdou zůstává, že docent Světlík není ani podvodníkem, ani plagiátorem,“ napsala začátkem října Hozovi Rejžková.

Poukazuje na to, že habilitační řízení bylo naprosto legitimní a titul docenta Světlíkovi plně náleží. „Jelikož není zájmem mého klienta, ani mým, domáhat se satisfakce za citelná nařčení civilním řízením, žádám o omluvu. Tím budu považovat celou kauzu za ukončenou,“ dodala ve svém dopise advokátka.

Podle ní to byla podaná ruka ke smíru a k ukončení celého případu, tak jak akademikům náleží.

Rektor UTB Ignác Hoza se však podle odpovědi, kterou zaslal Rejžkové v pondělí, omluvit nehodlá. Plně se odkazuje na závěry etické komise, kterou zřídil a s jejímiž závěry se ztotožňuje.

Hoza: Nepřistoupím na Světlíkovu hru

„Ke kauze docenta Světlíka se nebudu více vyjadřovat. Pro univerzitu je případ uzavřen, fakta jsou jasná. Odmítám přistoupit na jeho hru a probírat interní záležitosti univerzity prostřednictvím médií. Považuji za mnohem rozumnější věnovat svůj čas věcem, které jsou pro univerzitu přínosem,“ sdělil prostřednictvím mluvčí UTB Andrey Kadlčíkové rektor Hoza. Více celou záležitost komentovat nechce.

Světlík se již minulý týden rozhodl, že přiblíží svůj pohled na celou kauzu. „Dosud jsme mlčeli. Ale rektor nás k tomu donutil. Byl jsem poškozen odborně i lidsky. To není možné tak nechat,“ objasnil bývalý děkan, který univerzitu opustil v červenci.

Rektor: Teze nestačí

Světlík poukazuje mimo jiné na to, že sice neuvedl v seznamu literatury habilitační práce svou práci doktorskou, ale ta figurovala v takzvaných Tezích habilitační práce. To je jakýsi výtah, jež měli k dispozici měsíc před obhajobou všichni členové habilitační komise a Vědecké rady, jež o přidělení titulu docenta rozhodovala.

„Je to obvyklé u každého habilitačního řízení, nevyjímaje bývalého děkana Světlíka,“ potvrdila Naděžda Vyoralová, která má administraci habilitačního řízení na starosti. Stejně tak i proděkan pro doktorská studia, habilitační a profesorská řízení Roman Bobák.

„Disertační práce není označena číslem ISBN (každá publikace má toto jedinečné číslo, a lze ji podle toho vyhledat – pozn.red). Z vědeckého významu má proto menší význam než monografie, které v habilitační práci Světlík uvedl v seznamu literatury. Monografie vycházely z výsledků výzkumu řešeného v rámci doktorské práce,“ objasnil Bobák.

Vědecká rada stojí za exděkanem

Potvrdil také, že celá Vědecká rada FaME, která dala tehdejšímu rektorovi Petru Sáhovi návrh na jmenování docentem, stojí za Světlíkem. „Pokud vím, nikdo to dosud nezpochybnil,“ přitakal Sáha. A právě existence tezí, jež měli všichni přítomní k dispozici, byla podle Světlíka takzvaně zametena pod koberec.

„V platném znění podle § 72 Zákona č. 111/1998 Sb. nejsou Teze habilitační práce součástí habilitačního řízení,“ reagoval pouze Hoza.

Také předseda etické komise, jež prošetřovala totožnost obou Světlíkových prací, Vojtěch Křesálek, nepovažuje teze za podstatné. „Oponentní posudky byly zpracovány na habilitační práci. A tam uvedena doktorská práce nebyla, to je podstatné. Závěry etické komise byly proto jednoznačné,“ sdělil Křesálek.

A co na to Světlíkův, nyní už odvolaný nástupce Miroslav Zelinský, který při svém předchůdci vždycky stál? „Nechci se k této záležitosti vyjadřit, protože se bojím o ztrátu zaměstnání,“ řekl.