Celní úřad pro Zlínský kraj jakožto správce spotřební daně proto reaguje na nabídky prodeje „slivovice“ nebo ovoce za účelem pěstitelského pálení, které se příležitostně objevují mezi inzeráty na internetu či na nástěnkách v obchodních centrech.

Celníci proto připomínají zákonné povinnosti spojené s pěstitelským pálením. „Pěstitelské pálení je určeno výhradně pro fyzické osoby a produkty z tohoto pálení jsou určeny pro osobní potřebu domácnosti pěstitele. Je zakázáno ovocné destiláty dále prodávat nebo skladovat v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, například v restauračních zařízeních,“ uvedl mluvčí Celního úřadu pro Zlínský kraj Dušan Janiš.

Při ohledání místa požáru v Dolní Bečvě objevili celníci nelegální pálenici.
Co stálo za požárem v Dolní Bečvě? Nelegální pálenice, zjistili celníci

„Surovinami jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém nebo i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi. Ovoce musí být vypěstováno na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je osoba oprávněna užívat z jiného právního důvodu (např. pronájem), který leží na území České republiky nebo může být obdrženo z naturálního plnění,“ dodal mluvčí s tím, že není proto přípustné nakupovat ovoce z cizích pozemků nebo pozemků ležících mimo Českou republiku.

Pozor na maximální množství

Další podmínkou je dodržení výroby maximálního množství 30 litrů 100% etanolu pěstitelem. „A to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které s pěstitelem tvoří společně hospodařící domácnost, za dané výrobní období. Pěstitel v rámci pěstitelského pálení čerpá výhodu, nižší (poloviční), sazby spotřební daně z lihu, která aktuálně činí 162 korun za jeden litr 100% etanolu. Společně hospodařící domácností se pro účely pěstitelského pálení rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby,“ upřesnil mluvčí. Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku následujícího.

Zlínská zoo má nový přírůstek. Narodila se tam čtyři mláďata kapybar - největších hlodavců na světě.
Úspěch zlínské zoo: Narodila se tam čtyři mláďata největšího hlodavce

Pokud pěstitel nesplní některou z výše uvedených podmínek, vystavuje se nebezpečí postihu ze strany celních orgánů. „Rovněž zjistíme, pokud si pěstitel nechá vyrobit líh do povoleného limitu 30 litrů v několika pěstitelských pálenicích v domnění, že obejde zákonem stanovená pravidla,“ upozornil Janiš.

Celní úřad pro Zlínský kraj eviduje v rámci své působnosti v letošním roce 98 subjektů provozujících pěstitelské pálení. „Výběr spotřební daně u pěstitelského pálení za výrobní období ukončené k datu 30. června 2022 dosáhl částky ve výši 115 082 028 korun, které byly odvedeny do státního rozpočtu,“ informoval mluvčí.