Přestože kraj vynakládá na protidrogovou prevenci nemalé prostředky, uživatelů těchto látek je stále víc

„Díky aktivitám řady kontaktních, poradenských a terénních programů není tento nárůst alespoň tak výrazný jako v předchozích letech,“ poznamenal krajský mluvčí Milan Plesar. Největší podíl mezi užívanými drogami po dle něj mají pervitin a marihuana. Ostatní drogy jako heroin, kokain a extáze se v kraji vyskytují jen zřídka.

„Nejčastějšími uživateli drog jsou lidé do čtyřiceti let, přičemž ze dvou třetin jsou to muži,“ doplnil Plesar.

Průměrný věk těchto lidí je dvacet šest let. „V kraji je ale zaznamenán také nárůst uživatelů legálních drog, zejména alkoholu,“ upozornil mluvčí.

Na území Zlínského kraje funguje jako prevence a pomoc proti závislosti na drogách třináct protidrogových koordinátorů.

„Ti se snaží ve spolupráci s vedením kraje a nestátními neziskovými organizacemi aktivně podílet na naší protidrogové politice,“ vysvětlil Plesar. Zlínský kraj podle jeho slov vynaložil v loňském roce na boj proti drogám devět milionů korun.

S užíváním drog často souvisí také trestná činnost. „Za nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotropních látek a jedů bylo ve Zlínském kraji vloni odsouzeno devětačtyřicet lidí,“ vyčíslil krajský mluvčí. Nejčastěji se v rozsudcích objevil pervitin, a to hned ve čtyřiačtyřiceti případech.

Ve Zlíně mohou lidé, kteří se již stali na droze závislí, ale i ti, kdo mají někoho takového ve svém okolí, využít například služeb kontaktního centra ONYX na Gahurově ulici.

„Myslím si, že je možno přijít s takovýmto problémem i k jakémukoliv psychiatrovi. U nás nabízíme pomoc jak samotným závislým, tak například rodičům či partnerům těchto lidí,“ uvedl vedoucí centra Petr Netočný.

Uživatelům drog nabízí ONYX například výměnu jehel, možnost provést základní hygienu, nocleh, ale někdy i pomoc s nalezením brigády či nasměrování na co nejúčinnější léčbu. „Ta záleží například na věku uživatele či době, po kterou drogu bere,“ doplnil Netočný.

Podobné služby jako ONYX ve Zlíně nabízí i kroměřížské kontaktní centrum Plus.

„Naším hlavním smyslem je ochrana veřejného zdraví, tedy těch, kteří na drogách závislí nejsou. Z toho důvodu narkomanům jehly vyměňujeme, nikoliv rozdáváme. Za každou čistou musejí přinést jednu použitou, tím eliminujeme jejich povalování v ulicích,“ popsal hlavní myšlenu centra sociální pracovník Radovan Klabal. Kroměřížský Plus podle něj nabízí drogově závislým také testování na různé infekční nemoci a poradenství. To vše anonymně a zdarma.

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!
Zde vás budeme v průběhu dne informovat o nejdůležitějších a nejzajímavějších událostech z regionu a hlavně vám nabídneme různé soutěže.

„Přijít mohou samozřejmě i rodiče nebo známí lidí, kteří mají problémy se závislostí,“ dodal.

V Uherském Hradišti mohou narkomané využít pomoci kontaktního centra Charáč, ve Vsetíně zase mohou přijít do kontaktního centra Klíč.

Přestože nejpočetnější skupinou uživatelů drog jsou lidé v dospělém věku, problémy s návykovými látkami se nevyhýbají ani těm nejmladším, potvrzují i slova ředitele jedné ze zlínských základních škol.

„Teď je naštěstí klid, ale problém s ilegálními drogami jsme na naší škole řešili asi před čtyřmi lety,“ uvedla hlava vzdělávací instituce. Co se mezi žáky základní školy objevuje dodnes, jsou podle jeho slov cigarety a alkohol.