„Přestože péče zde poskytovaná v minulých letech byla dostačující, největší síly a finance směřovaly více k parkům v centrální části města Zlína,“ uvedl Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně.

Dále doplnil, že hlavním cílem rekonstrukce a úprav Centrálního parku Jižní Svahy bylo posílit jeho návštěvnost a zvýšit hodnotu parku. V minulém roce získal park svého vlastního správce.

ROZKVETLÝ PARK

„K dalšímu příjemnějšímu trávení času jsme letos nechali v parku umístit piknikové sety – mobiliář k posezení v přírodě pro relaxaci a občerstvení. Celý Centrální park, včetně Kozlova žlebu, byl také doplněn většími odpadkovými koši,“ doplnil vedoucí odboru.

Snahou odboru je také zkvalitňovat péči o kvetoucí záhony.

Do letošních investic tedy spadá také rekonstrukce původních vstupních záhonů do parku a zároveň vybudování dalších nových záhonů.