„Počínaje japonským profesorem, konče českým vědcem, jsou z Indie, z Číny, z nejrůznějších zemí kontinentu," říká kvestor vysoké školy Alexander Černý. Výzkumníci zatím pracují v náhradních prostorách vědecko-technického parku. Centrum polymerních systémů je pro UTB zatím největší stavbou v historii.