Omezení až do konce června

Práce na rekonstrukci páteřního vodovodu, jež potrvají až do konce června, si vynutí omezení dopravy i běžného života místních obyvatel.

První etapa stavby potrvá od března do dubna a dotkne se úseku od ulice Lipová po dům č. p. 903 v ulici Kotěrova. Druhá etapa se uskuteční od května do června v úseku od domu č. p. 903 v ulici Kotěrova po ulici A. Randýskové.

V ulici Kotěrova začne platit úplný zákaz vjezdu, zabezpečen bude pouze průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému.

„Místní obyvatelé proto musí počítat s tím, že po dobu rekonstrukce nebude možné parkovat před domy. Chodců se omezení netýká. Pokud jde o svoz komunálního a BIO odpadu, bude probíhat standardně podle Odpadového kalendáře TS Zlín bez omezení, což zajistí společnost provádějící rekonstrukci,“ upozornil radní pro oblast dopravy Václav Kovář.

Po dokončení stavby čeká ulici Kotěrova rekonstrukce, která zahrne výměnu asfaltu, poškozených silničních obrubníků a také opravu dotčených zpevněných ploch včetně přilehlé zeleně.

Reakce na sociálních sítích: kde budeme parkovat?

V pondělí, týden před akcí, dostali obyvatelé dotčené ulice do schránky leták s informací o rekonstrukci. Byl rovněž vyvěšen na informační tabuli před DDM Astra. A jak na to místní reagují na sociálních sítích?

Uživatelka Markéta N.: No, teď na to koukám do papírů, co byly ve schránce. Asi si pořídím vrtulník. Během první etapy se k domu nedostanu. Nebo bude ta neuzavřená část zbytku Kotěrky zobousměrněná? Nebo po Krátké pojedu rovně a od obchodu zacouvám až po uzavírku. A ve druhé etapě nebudu parkovat u domu, ale někde jinde.

Uživatelka Iveta P.: Těpic, když si člověk uvědomí, jak dlouho město rekonstrukci plánuje. Informovat dotčené pár dní před počátkem takové akce!

Uživatelka Iveta M.: Tohle opravdu plánují inteligenti. Takže od 1. března se zavře parkoviště pod točnou, od půlky března nemá být průjezdná cesta nad UTB ke křižovatce…líp to naplánovat nešlo.

Opravy ovlivní dopravu i v dalších ulicích

Kvůli práci na ulici Kotěrova dojde rovněž k omezení plynulosti dopravy v přilehlých ulicích A. Randýskové, Topolová, Krátká, Lipová a Vysoká. K Lékařskému domu bude příjezd umožněn od pondělí do pátku bez omezení, motoristé však musejí počítat s problematičtějším parkováním v okolních ulicích.

Odstávka vody

Jelikož jde o rekonstrukci vodovodního přivaděče, dodávky pitné vody do nemovitostí bude po celou dobu stavebních prací zajišťovat suchovod. Dělníci jej uloží podél vodovodu a přepojí na něj všechny přípojky.

K odstávkám na přepojení bude docházet jen na nezbytně nutnou dobu, přičemž občané o nich budou vždy v předstihu informováni. Po opravě vodovodu se potrubí odtlakuje, vydezinfinkuje a odebírat se budou vzorky pro laboratorní rozbor. Všechny domovní přípojky se na nový vodovod přepojí až po získání kladných výsledků.