Pár minut před desátou hodinou bude na patnáct zcela uzavřen průjezd Zlínem po třídě Tomáše Bati. V tu dobu bude také na nezbytně dlouhou dobu omezen příjezd na autobusové nádraží

Hlavní závod odstartuje od Kongresového centra ve Zlíně v neděli nově již v 10.00 hodin. Po startu se závodníci vydají přes třídu Tomáši Bati, náměstí Míru, autobusové nádraží do továrního areálu. Po proběhnutí Baťovského areálu pokračuje trasa přes Prštné, Rybníky, Čepkov.

Odtud trasa běhu vede přes Fügnerovo, Havlíčkovo a Benešovo nábřeží na Zálešnou a Podvesnou, závěr okruhu potom po ulici Dlouhé, Vodní a Zarámí až na náměstí Míru před radnici. Pro čtvrtmaratonce a tandemy zde závod končí. Běžci půlmaratonu a štafety pokračují do kola druhého z náměstí přes Bartošovu ulici opět do továrního areálu a dále po stejné trase, jako v prvním kole.

„Rádi bychom upozornili motoristy i ostatní obyvatele města, že na trase půlmaratonu se v době mezi 8:00 až 13:00 hodin vyskytnou dopravní omezení, a požádali je o trpělivost a obezřetnost,“ prosí Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu, která dodala, že postupné uvolňování omezení bude již od 12:30 hodin.

Současně upozornila, že doprava na křižovatkách bude řízena policisty a dobrovolníky, kteří budou v případě potřeby veřejnosti k dispozici.

Podrobné informace k závodům i k uzavírkám a omezení v dopravě jsou k dispozici na webových stránkách www.zlinskypulmaraton.cz

Dopravní omezení po dobu závodu 29. května 2022 od 08:00 do 13:00 hodin.

V době závodu budou probíhat tyto uzávěry a omezení:

Lokality s omezením parkováním

Prosíme, přeparkujte své vozidlo s dostatečným předstihem a předejděte tak zbytečným nepříjemnostem spojeným s odtahem vašeho vozidla.

Zákaz zastavení:

 • Hradská
 • Bartošova
 • Soudní
 • Trávník
 • Vavrečkova
 • Malotova
 • Přímá
 • Cyklistická
 • U Stadionu
 • Nábřeží
 • Hlavníčkovo nábřeží
 • Benešovo nábřeží
 • Fügnerovo nábřeží
 • Havlíčkovo nábřeží
 • Vodní
 • Zarámí

Úplná uzavírka:

V době bezprostředně před závodem dojde k úplné uzavírce celé trasy závodu (viz ulice níže), tedy od 9:00 do 13:00 hod. Prosíme, počítejte s tím, že v tuto dobu nebude možné do ulic vjíždět vozidly ani z ulice vyjíždět

Centrum:

 • Hradská
 • Bartošova
 • Soudní
 • Vodní
 • Zarámí
 • Vodní
 • Zarámí
 • Rašínova
 • nám. Míru

Baťovský tovární areál:

 • Trávník
 • Desátá
 • Dvacátá
 • Vavrečkova
 • Malotova
 • Hlavníčkovo nábřeží

Prštné:

 • Nábřeží
 • Přímá
 • Za Školou
 • U Sokolovny
 • Odboje
 • K Rybníkům
 • Cyklistická
 • U Stadionu

Zálešná, Podvesná:

 • Benešovo nábřeží
 • Fügnerovo nábřeží
 • Havlíčkovo nábřeží

Krátkodobá uzavírka:

v době těsně před dojde od 9:45 do 10:15 hodin ke krátkodobé uzavírce centra města Zlín za asistence příslušníků Policie ČR a Městské police Zlín. V této době dojde také k zastavení městské hromadné dopravy. Prosíme, počítejte se zpožděním u části linek městské hromadné dopravy.

Krátkodobá uzavírka od 9:45 do 10:15 hodin:

 • náměstí TG Masaryka u Kongresového centra
 • Štefánikova od náměstí Práce po Osvoboditelů
 • Gahurova mezi Štefánikovou a třídou Tomáše Bati
 • Třída Tomáše Bati od Gahurovi po Dlouhou
 • Školní
 • Sadová
 • Osvoboditelů
 • Dlouhá od třídy Tomáše Bati po Kvítkovou

Možnosti vjezdu a výjezdu z omezených oblastí

Výjezd bude umožněn dle pokynů pořadatelů a za asistence příslušníků Policie ČR a Městské policie Zlín v dobře konání akce:

 • Baťovský tovární areál
 • vjezd a výjezd možný po ulici J. A. Bati v celé délce
 • výjezd po ulici Devadesáté, Hlavníčkově nábřeží, přes ulice Šedesátou na ulici J. A. Bati dle pokynů pořadatelů
 • výjezd po ulici Dvacáté směrem na autobusové nádraží ulicí Trávník kromě času 10:00 - 10:20, kdy bude autobusové nádraží zcela uzavřeno
 • Prštné
 • z ulice Jateční na ulici Přímou směrem k tříde Tomáše Bati
 • přes Náves směrem na místní část Louky
 • přes Harbůvky směrem na Mladcovou
 • Zálešná
 • z ulic na Zálešné bude možné odjet směrem k ulici 2. května
 • Podvesná
 • z ulic na Podvesné bude možné odjet směrem k U Náhonu a Hornomlýnské
 • Fügnerovo nábřeží

vjezd možný do 9:00, výjezd možný od 13:00 hodin

 • Benešovo nábřeží

vjezd možný do 9:00, výjezd možný od 13:00 hodin

 • Centrum
 • výjezd z ulice Zarámí umožněn pouze ve směru k ulici Dlouhá
 • Výjezd z ulice Vodní umožněn pouze ve směru k ulici Gahurova