„Na předání cen přijela i vnučka Bohumila Galáska, flétnistka Lucie Lerlová, která studuje v rakouském Linci,“ poznamenal mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Primátor Jiří Korec v rámci proslovu uvedl, že je mu velkou ctí předat ocenění právě oběma vybraným osobnostem.

„Oba jsou výbornými reprezentanty Zlína v rozdílných profesích, ve kterých díky nadšení a profesionalitě dosáhli úspěchů, a to v podobě kvalitního vzdělávání několika generací studentů anebo vybudování nadnárodní úspěšné firmy,“ upozornil.

Bohumil Galásek (na snímku vpravo) vychoval několik generací studentů zlínského gymnázia na Lesní čtvrti. Cenu města Zlína získal za vynikající pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. V práci pro další generace nyní neúnavně pokračuje coby kronikář města Zlína a je také aktivním členem Komise pro názvosloví a místní orientaci Magistrátu města Zlína.

Petr Chmela (na snímku vlevo) spolu s Jiřím Vaculíkem vybudoval společnost Tescoma, která v roce 2022 oslaví 30. výročí od svého založení. Prodává své výrobky ve více než 130 zemích světa, má na svém kontě přes 700 patentů a patří k velkým zaměstnavatelům v regionu.

Slavnostnímu předání předcházejí nominace, které zasílají převážně obyvatelé města. Z návrhů zastupitelé města vybrali a tajným hlasováním schválili udělení Ceny města Zlína právě Bohumilu Galáskovi a Petru Chmelovi.