Podle něj má navýšení prostředků na propagaci a zřízení centrály zvýšit návštěvnost opomíjeného regionu. Provozovatelé hotelů a penzionů v kraji loni přivítali 508.557 hostů. Ve srovnání s rokem 2005 to bylo asi o 20.000 lidí více, v letech 2003 a 2004 ale měli turisté o region větší zájem. Kraj se loni na návštěvnosti země podílel necelými čtyřmi procenty.

"Na každý rok připadá asi 14 milionů korun, což je přibližně dvojnásobek toho co dosud. Podpora cestovního ruchu je i jednou z priorit kraje při čerpání peněz z Evropské unie," řekl Ondruš. Aktivity směřující k propagaci kraje zastřeší obecně prospěšná společnost Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Zároveň bude vytvářet konkrétní turistické produkty.

Předsedou správní rady se stal generální ředitel společnosti Lázně Luhačovice Josef Krůžela. "Podporou aktivit v cestovním ruchu, efektivním marketingem současného potenciálu kraje a také metodickou pomocí subjektům, jež v turistice působí, chceme dostat Zlínský kraj na turistickou mapu světa," poznamenal Krůžela.

V letošním prvním pololetí přijelo alespoň na dvoudenní pobyt do kraje 242.700 hostů, což je meziročně prakticky stejně. Kraj podporuje cestovní ruch několika konkrétními projekty, kromě propagace vynakládá peníze například na rozvoj infrastruktury vodní cesty Baťův kanál či s dalšími institucemi připravuje podmínky pro koňskou turistiku.