„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení o zadávacím řízení na „Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027“ konstatoval, že jak zadávací podmínky, tak postup zadavatele byly v souladu se zákonem. Toto rozhodnutí potvrdil také předseda ÚOHS, když zamítl podaný rozklad,“ komentoval verdikt úřadu mluvčí Martin Švanda.

Vedení kraje v současné chvíli očekává, až toto rozhodnutí nabude právní moci.

„Musíme především počkat na nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Poté, podle zákonné lhůty, musíme podepsat smlouvy s dopravci,“ komentoval krajský radní pro oblast dopravy Pavel Botek.

Zavedení systému pár měsíců potrvá

Podle něj zavedení plánovaného integrovaného systému dopravy (IDS) ještě několik měsíců potrvá.

„Musí se také připravit dopravci, nakoupit nové autobusy a odbavovací systém pro plnohodnotný Integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji,“ vysvětlil Pavel Botek s tím, že i když je koncepce IDS připravena, vše začne fungovat zhruba v polovině příštího roku.

BusLine si trvá na svém

Společnost BusLine je o oprávněnosti svých výhrad stále přesvědčena.

„Domníváme se, že tendr nebyl vypsán správně a za svým názorem si stojíme. V současné době zvažujeme další kroky, ne „proti“ Zlínskému kraji, ale proti formátu takto zadávaných soutěží,“ uvedl PR manažer společnosti Jakub Vyskočil.

Právníci jsou v permanenci

Právníci kraje nyní podle hejtmana Čunka zpracovávají určitý pohled na trestní oznámení.

„Protože aby se někdo odvolával a zdržoval soutěž a potom se záhadným způsobem dostal coby dopravce přes jednoho z těch, kteří neuspěli v soutěži (podle vyjádření hejtmana ČSAD Vsetín, pozn. red.), ale neodvolali se, tak to zakládá podezření ze spáchání trestného činu,“ uvedl Čunek.

Podle hejtmana nebyly kroky společnosti BusLine při výběru dopravců správné. Společnost ČSAD Vsetín totiž byť v miliardovém tendru neuspěla a ani se neodvolala, si najala jako subdodavatele právě společnost BusLine, která soutěž napadla u ÚOHSu a stojí tak za odkladem uskutečnění zakázky a zdržením integrovaného dopravního systému( IDS) ve Zlínském kraji. Přesto nyní autobusy společnosti BusLine v dočasném režimu cestující v kraji využívají.

S tvrzením kraje však ČSAD Vsetín nesouhlasí. „My jsme si společnost Busines Line najali pro současnou dočasnou dopravu, kdy kraj jako zadavatel, stanovil přísnější technicko-provozní podmínky vozidel a my jsme chtěli vyhovět. Co se týká napadení soutěže, nemáme s tím nic společného, to je účelové tvrzení,“ zdůraznil ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

Co mělo být a není

Od prosince roku 2019 mělo dojít k posílení autobusových linek ve Zlínském kraji, a celkový počet kilometrů navýšen o více než 20 %. Dalšími přínosy nového konceptu měla být rychlost a pravidelnost spojení, modernější vozový park (průměrné stáří autobusů maximálně 6 let) a díky plánovanému zavedení Integrované dopravy Zlínského kraje také příznivá cena jízdného, možnost použití pouze jednoho jízdního dokladu i v případě kombinace vlaku a autobusu a garantované přestupy (návaznosti) mezi jednotlivými druhy dopravy. Pro jednotlivé oblasti byli vybráni tito dopravci:

Oblast Zlín – ARRIVA MORAVA Oblast UH – ČSAD BUS Uherské Hradiště Oblast KM – KRODOB BUS

Oblast Vsetín – Transdev Morava a TQM – holding

Oblast Valašské Meziříčí – Transdev Morava . a TQM – holding Oblast Valašské Klobouky – ČSAD BUS Uherské Hradiště