Při této příležitosti vždy navštíví nějaké význačné poutní místo nebo kde je postaven nový kostel. „V letošním roce slavíme 250 let od přenesení sošky Panny Marie Štípské s Ježíškem a připomínáme si rovněž 400 let od úmrtí zakladatelky kostela Lukrecie Nekešové a 380 let od úmrtí hlavního mecenáše Albrechta z Valdštejna," vysvětlil štípský farář František Sedláček důvod této vzácné návštěvy. Biskupové byli ve Štípě již podruhé, naposledy farnost navštívili v roce 2007. Vrcholem jejich společného setkání potom bude slavení mší svatých v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. července dopoledne na prostranství před velehradskou bazilikou. (kma)