Po vítězství v krajském kole, převzal v úterý 5. března v pražském paláci Žofín také Cenu České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění.

Toto ocenění bylo letos uděleno potřetí v historii soutěže a jejím držitelem se za rok 2018 stal Čestmír Vančura ze společnosti Kovárna VIVA a.s.

„Velmi si toho vážím. Je to pro mě osobně pocta získat uznání v tak prestižní soutěži a současně také velké povzbuzení pro náš tým v tom, co děláme - především na filmovém festivalu, v obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek i v kovárně. A je to také dobrá zpráva pro Zlín,“ reagoval na vítězství Čestmír Vančura a dodal: „Zlín mi toho hodně dal a proto své aktivity v oblasti podpory kultury a umění vnímám jako možnost se městu, regionu a spoluobčanům odvděčit.“

Udržení baťovského odkazu

Čestmír Vančura začal podnikat na počátku 90. let. V roce 1992 ve Zlíně spoluzaložil průmyslovou Kovárnu VIVA, která navazuje na tradici baťovských strojíren. Společnost sídlí v prostorách bývalého Baťova areálu a stále vyrábí v budově původní kovárny. VIVA zaměstnává 600 lidí a konsolidovaným obratem téměř 2 miliardy korun ročně patří mezi významné hráče ve svém oboru.

Od mládí je Čestmír Vančura velkým milovníkem a systematickým podporovatelem historie, kultury a umění. Záleží mu na udržení baťovského odkazu a na rozvoji Zlínska.

Pokouší se o citlivou rekonstrukci areálu se zachováním baťovského rázu, v roce 2012 se zasadil o záchranu torza proslulé baťovské zdi, která v minulosti lemovala Baťovy závody.

Kovárna VIVA zbývající úsek zdi odkoupila a zrestaurovala. V jedné z budov kovárny Vančura otevřel galerii výtvarného umění, kde vystavuje především exponáty ze své soukromé sbírky.

Umělecké předměty pochází hlavně od autorů spojených se Zlínskem. Vančura osobně podporuje odkaz díla studentů a pedagogů Školy umění ve Zlíně, Nadační fond Kovárny VIVA se věnuje vzdělávání nové generace a zachování kulturního dědictví společnosti i celého regionu.

Zámek i festival

Čestmír Vančura patří mezi zakladatele společnosti Zlínský zámek o.p.s., která usiluje o revitalizaci historicky nejstarší zlínské budovy. Čestmír Vančura se také věnuje projektům rozvíjejícím zlínskou filmovou tradici.

Od roku 2015 je majitelem společnosti pořádající Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Zlín Film Festival a je prezidentem tohoto prestižního podniku.

Vančura zároveň zahájil revitalizaci Produkčního domu v areálu Filmových ateliérů. S pomocí kolegů a odborníků zachránil a shromáždil exponáty z historie zlínských ateliérů a vytvořil rozsáhlou expozici Kabinet filmové historie. Je také předsedou správní rady nadačního fondu FILMTALENT Zlín, který podporuje začínající tvůrce a řadí se mezi zakladatele neziskového spolku Regionální filmový fond. V neposlední řadě je Vančura prezidentem Zlínského kreativního klastru, který sdružuje subjekty se zájmem o rozvoj města a regionu.

Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění
Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí kultivace českého veřejného života skrze umění (hudební festivaly, výstavní činnost atp.), ale také projekty zaměřené na veřejný prostor (péče o krajinu, kulturní dědictví, architektura atp.). Podpora těchto projektů není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a není realizována za účelem dosažení zisku.

O soutěži EY Podnikatel roku
EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje téměř v 60 zemích na šesti kontinentech.