Jakou nejnákladnější investiční akci máte letos v plánu?

Jednoznačně půjde o prodloužení místní komunikace až ke stavebním parcelám, které leží na kraji obce. Jde o pozemky, které jsme před šesti lety prodali, ale musíme k nim vybudovat příslušnou infrastrukturu, aby se na nich skutečně mohlo začít stavět.

Kolik bude nová komunikace stát?

Nová silnice přijde zhruba na 1,5 milionu korun a předpokládáme, že její vybudování se kvůli finanční náročnosti protáhne na dva až tři roky. Bohužel na tuto stavbu nemůžeme čerpat finance prostřednictvím evropských dotací a budeme ji tak muset pokrýt z našeho rozpočtu.

Co další projekty?

Rozhodně letos chceme opravit také cestu ke hřbitovu, která je v nevyhovujícím stavu. Tady počítáme s investicí ve výši sto až sto padesát tisíc korun. V tomto případě by nám však právě evropské peníze mohly pomoci.

Vylepšovat prý budete také sportoviště, je to pravda?

Ano, ale bude se jednat spíše o menší úpravy. Například na horním hřišti vybudujeme nová sociální zařízení.

S jak vysokým rozpočtem vlastně letos Ublo operuje?

Letos máme sestaven vyrovnaný rozpočet, kde příjmy i výdaje činí 2 miliony 549 tisíc korun. Není tedy příliš vysoký, z čehož vyplývá, že se v investicích letos musíme uskrovnit.