Spolehlivost a dostupnost pracovníků Charity je pro jejich uživatele z řad seniorů a zdravotně postižených důležitá.

Auto potřebují pracovnice v sociálních službách, které denně a za každého počasí usedají za volant a míří za lidmi do jejich domácností. Prostředky lze zasílat na účet: 191151601/0300 s variabilním symbolem 2018. (hed)