„Ve Zlíně a okolí se vybíralo do 210kasiček. Poprvé se ke sbírce přidaly iŠarovy,“ zhodnotila koordinátorka sbírky Pavla Romaňáková ze zlínské charity. Výnos 1077629,50korun je ozhruba 23tisíc vyšší nežloni.

„Na Otrokovicku obešli Kašpar, Melichar a Baltazar přes třináct a půl tisíce domácností. Jejich sto šestnáct kasiček skrývalo 557841 korun,“ poukázal ředitel Charity sv. Anežky Otrokovice Milan Šiška stím, že částka je už asi tři roky velmi podobná.

Za Oblastní charitu Svaté rodiny Luhačovice uvedla koordinátorka Regina Bittová výnos zdvaačtyřiceti schránek 246990,50korun.

„Vcelé olomoucké arcidiecézi činí dosud sečtená částka zhruba 17355000, takže loňský výnos 17,4milionů určitě překročíme. Zatím ještě neznáme výsledky zasi stovky kasiček zcelkového počtu 4140,“ uzavřel koordinátor tříkrálové sbírky Marek Navrátil zolomoucké arcidiecéze.

Na co peníze půjdou, ale všichni zatím jasno nemají. „Použijeme je pro přímou pomoc osobám vnouzi a část na rozvoj charitního díla. Konkrétní plán zatím nemáme, ale určitě přispějeme Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích a podpoříme iněkterá znašich středisek,“ uvedla Romaňáková.

Kní se přidává za Otrokovice iŠiška. „Zvýtěžku poputuje až polovina na přímou pomoc sociálně potřebným, zbytek rozdělíme podle aktuálních potřeb. Zatím ještě nevíme,“řekl.

Zato ředitelka Oblastní charity Svaté rodiny vLuhačovicích Lenka Semelová už byla konkrétnější. „Pětašedesát procent sbírky se vrací zpět charitě. Část peněz je určená například na šatstvo a obuv či školní pomůcky rodinám sdětmi, část na nové vozidlo pro pečovatelskou službu,“ uvedla.