Mezi tyto akce patří rekonstrukce celého areálu Národního kulturního památníku Ploština a projektové přípravy vodního díla Vlachovice. Součástí vodního díla je také nová příjezdová komunikace do obce a navazující obchvat Drnovic.

Shoda téměř jednoznačná

Při nedávných parlamentních volbách obyvatelé v místním referendu rozhodovali o stavbě zmiňovaného obchvatu. V drtivé většině vyslovili své ano. Co se týká kladného rozhodnutí Drnovjanů o stavbě obchvatu, vyplývají z něj nyní pro obec nové povinnosti a úkoly.

„Otázka referenda pro nás byla důležitá. Potřebovali jsme zjistit náhled a postoj občanů. Jsem rád, že to dopadlo tak, jak jsme na zastupitelstvu předpokládali. V první fázi budeme muset sladit dokumenty, které se vážou k územnímu plánu obce, abychom sem plánovanou trasu komunikace dostali. Na to navazuje spousta dalších věcí, které se nyní připravují v souvislosti s výstavbou vodního díla,“ nastínil starosta Drnovic Tomáš Zicha.

Ve Zlíně se u poboček dodavatelů energií tvořily fronty nespokojených odběratelů.
Zlínští klienti Bohemia Energy se zlobí, vadí jim i přístup nových dodavatelů

Právě vodní dílo Vlachovice je jedním z důvodů, proč má v Drnovicích obchvat stát.

„Až bude stát přehrada, tak se tady nebude moct solit. Průjezd přes obec by byl ještě horší, než nyní,“ vysvětlil starosta.

Obec bude muset kvůli stavbě obchvatu začlenit nové trasy pro kanalizaci, která se bude budovat, i nové trasy pro propojení vodovodů, jež jsou mezi přehradou a dotčenými obcemi naplánovány.

„Abychom docílili toho, že propojíme jednotlivé obce vodovodem. Tak budeme mít možnost vodu pouštět dál. V případě problémů taky budeme mít k dispozici vodu, což nyní nemáme“ vyjmenoval Zicha.

Podle starosty mají v Drnovicích naplánované velké množství dalších projektů, které se také vážou k vodnímu dílu. Jde o projekty takzvaně přírodě blízkých opatření.

„Vesměs jde o věci, které by měly zadržet vodu v krajině nad plánovanou stavbou přehrady. Proto na toku Vláry, která teče přes Drnovice, máme navrženy tři retenční nádrže. Ty by měly v první fázi zadržet vodu. I když tyto nádrže byly původně navrženy jako průtočné, kam by voda přitekla a odtekla, tak se nám podařilo nakonec s projekční firmou a s vedením Povodí Moravy tyto nádrže přeprojektovat na retenční,“ připomněl starosta. Nádrže tak budou sloužit i jako částečné protipovodňové opatření ohrožené části obce.

Obchvat Otrokovic. Ilustrační foto
Patnáct let čekání na zprovoznění kompletního obchvatu Otrokovic je u konce

Domek poslouží návštěvníkům

Drnovice se partnersky podílí i na probíhající rekonstrukci Národního kulturního památníku Ploština. Ve své režii obec aktuálně realizuje vrt na pitnou vodu a udržuje přilehlé prostranství.

Tomáš Zicha připomněl, že v současnosti plánují na Ploštině rekonstrukci obecního domu, který je součástí areálu. Ten nyní prochází nákladnou obnovou. Cena krajského projektu se vyšplhá na 120 milionů korun. Právě objekt, který patří obci Drnovice, bude podle Tomáše Zichy sloužit pro turisty, kteří památník po jeho obnově navštíví.

„My jsme si ten dům nechali v majetku obce. Chtěli bychom jej zrekonstruovat a využívat ho jako multifunkční objekt, který by sloužil podpoře nově vznikajícího areálu na Ploštině. Také zde chceme v dalších letech vyřešit i ubytovací kapacity. Jde o projekt, který průběžně chystáme a chtěli bychom na něm v průběhu příštího roku začít pracovat,“ vysvětlil Tomáš Zicha.