„V této chvíli chceme zmapovat zájemce o družstevní bydlení v bytovém domě na Slanici. Obyvatelé Zlína mohou sdělit svůj zájem o členství v družstvu prostřednictvím formuláře na webu druzstevnibydleni.zlin.eu. Kritéria zájemců budou ještě přesně stanovena na základě poptávky,“ sdělila náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová.

„Pokud občané o pořízení bytu projeví zájem, dojde v září k samotnému právnímu aktu založení bytového družstva a ke konci roku pak k výběru zhotovitele stavby. Zahájení stavby je naplánováno na duben roku 2022,“ doplnila Francová.

V pondělí nastoupily všechny děti do škol. 16. ZŠ Okružní, Zlín.
Ve Zlíně začaly jezdit děti do škol na kolech. Jak proběhl jejich "plný" nástup?

Město Zlín, jako garant celého projektu, chce prostřednictvím vlastního bytového družstva poskytnout lidem výhodné bydlení.

„Město aktuálně připravuje území vhodné pro hromadnou bytovou výstavbu. Pilotním projektem Bytového družstva Slanice vyzkoušíme, jestli je tento způsob výstavby pro obyvatele zajímavý. Pokud se osvědčí, plánujeme v tomto režimu postavit i další domy. Určitě se ale nevzdáváme možnosti nájemního bydlení, tedy bytů ve vlastnictví města, “ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.

Bytový dům v ulici U Slanice bude umístěn na parcelách číslo 1503 a 297/1 v katastrálním území Prštné. Na zastavěné ploše 740 m2 bude k dispozici 31 bytů, z toho 28 o velikosti 3+kk a 3 o velikosti 1+kk. Dle předběžného rozpočtu se cena stavby přiblíží k 100 milionům korun.