Veškeré podmínky veřejné soutěže jsou vyvěšeny na úřední desce Magistrátu města Zlína. Výběrové řízení by mělo být ukončeno do 30. listopadu letošního roku.

Prodej schválili radní už v srpnu letošního roku. Město jako první oslovilo spolek HC Berani Zlín a společnost PSG, na odprodeji se však nedohodli.

„Spolek HC Berani Zlín reagoval, že aktuálně o podíl města nemá zájem. Společnost PSG projevila zájem o celý podíl města, ovšem předložená nabídka, s ohledem na výši nabídnutého pravidelného ročního příspěvku, by podle nás nezajistila dlouhodobou stabilitu „A“ teamu Beranů,“ informoval primátor Jiří korec.

Rada města Zlína tak schválila materiál, na jehož základě bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení na potenciálního nabyvatele obchodního podílu města ve společnosti Berani Zlín, s.r.o.

„Nechceme, aby se vlastnická struktura rozdrobila, a proto by bylo ideální prodat až celý podíl města jednomu zájemci a v něm získat silného partnera. Našim cílem je však zajistit klubu v budoucích letech finanční stabilitu, takže možnou variantou je i prodej našeho podílu po větších částech několika silným partnerům,“ dodal Korec.

Nabídky je možné podávat od pondělí 24. 10. do pondělí 7. 11. 2022 do 9.00.

Podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi obchodního podílu ve společnosti Berani Zlín naleznou zájemci na úřední desce Magistrátu města Zlína.