Kolik osob váš útvar chrání
 a které to jsou?

Jsme Útvar ochrany prezidenta a jsme útvar s celorepublikovou působností.
V sou­časné době chráníme čtyři osoby. Pana prezidenta Miloše Zemana, jeho manželku Ivanu Zemanovou, slečnu Kateřinu Zemanovou a bývalého prezidenta Václava Klause.

Jak dlouho trvá výcvik člena prezidentské ochranky?

To záleží, jak je adept, lidově řečeno, šikovný a na jeho schopnosti zaujmutí správné pozice v ochranném týmu. Hlavně musí mít o tuto práci zájem a musí ho zajímat věci, které ho mají zajímat. To se všechno nedá naučit za pár týdnů. Dá se říct, že vycvičení člena ochranky je dlouhodobý proces.

Která z chráněných osob v minulosti nebo i nyní vám přidělávala nejvíc starostí?

Musím říci, že každá chráněná osoba má svá specifika a my jsme od toho, abychom si s tím dokázali poradit. Víceméně musím konstatovat, že pan prezident Zeman nám do naší práce nezasahuje
a nechává nás dělat naši praci.

Je pro vás, ochránce prezidenta Zemana, problém, že jezdí na předním sedadle?

Pan prezident Zeman se rozhodl, že bude jezdit
na předním sedadle, což pro náš útvar není nic výjimečného, protože stejné místo si vybral i bývalý prezident Václav Havel. Jsme útvar
na profesionální úrovni, takže je na nás, abychom tomu přizpůsobili svou činnost
a taktiku.

Kolik stojí ochrana prezidenta při výjezdu?

My máme stálý počet policistů, který se nemění. Při pobytu pana prezidenta
na Hradě ani při jeho výjezdech mimo. Při jeho návštěvách krajů nám nevznikají žádné výjimečné výdaje.

Kolik členů ochranky je potřeba při výjezdu hlavy státu, například do krajů?

Kolik máme na výjezdu členů ochranky, nemohu
z taktických důvodů říci. (Úsměv.)

Vyvíjí se taktika ochrany osob?

Taktika ochrany se neustále vyvíjí. Jsou zákonitosti, které se nezmění, ale samozřejmě taktika ochrany osob se vyvíjí. My díky tomu, že na zahraničních cestách spolupracujeme s ochrankami
z ce­lého světa, můžeme naši činnost posouvat neustále kupředu. Například v oblasti modernizace technického zabezpečení a podobně.

Říkal jste, že pan prezident Zeman do vaší práce nezasahuje a nechá vás dělat vaši práci. Co ale první dáma a slečna Kateřina – jak si zvykly na prezidentskou ochranku?

Musím konstatovat, že tyto chráněné osoby přijaly naši ochranu tak, jak byla nastavena. V současnosti nemám na tuto ochranu žádné negativní reakce. Ochranu pana prezidenta, jeho manželky i dcery zabezpečujeme nepřetržitě, to znamená i v jejich soukromí. Ať jsou kdekoliv, jsme s nimi stále.

Dá se říci, že i díky tomu se může chráněná osoba skamarádit se svou ochrankou?

S osobními ochránci je chráněná osoba nejčastěji. Takže k určitému sblížení dochází. Samozřejmě na profesionální úrovni.

Jak se vám spolupracuje s Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje?

Pokud se týká výjezdu pana prezidenta do krajů, tak my pokaždé spolupracujeme s místním krajským ředitelstvím policie. Musím říct, že naše spolupráce konkrétně se zlínským krajským ředitelstvím je na špičkové úrovni.