„Ty byly dlouhá léta zapomenuté po kopcích v sadech a stráních," říká Radek Fryzelka z místního Občanského sdružení Dokopy, které se o obnovu těchto architektonických a kulturních památek snaží ve spolupráci s obcí.

Z jižního Valašska se sušené ovoce vyváželo do celé střední Evropy už od 17. století. Proto se mu také v minulosti přezdívalo „sušárenská komora" Rakousko-Uherska. Dosud se ve Vlachovicích dochovalo sedm sušáren. U stezky mají kromě informačních tabulí vyrůst také lavičky, aby se ještě více zatraktivnila pro turisty.

ROMAN BUČEK