Přestože nabídka pracovat v KNTB je atraktivnější než kdykoliv předtím, je téměř nemožné tuto pozici obsadit.

„Ve Zlínském kraji bohužel není žádná škola, která by nabízela studium tohoto dnes už vysokoškolského oboru. Absolventi pak často zůstávají ve městech, kde vystudovali. Což je z těch nejbližších Olomouc a Brno,“ vysvětluje situaci Jiří Palíšek, primář Oddělení zobrazovacích metod. „Práce u nás na oddělení je zajímavá, máme v nemocnici celou škálu nejmodernějších přístrojů, které se pravidelně obnovují. A zajímavé je určitě i finanční ohodnocení,“ pokračuje Palíšek. Kromě klasických benefitů nabízí zlínská nemocnice také náborový příspěvek až 100 tisíc korun.

Kdo je radiologický asistent?

Radiologický asistent je laicky řečeno operátor přístrojů zobrazovacích metod a provádí i samotné vyšetření. „On vlastně uvede pacienta k přístroji a stará se o něho, je jakousi spojnicí mezi přístrojem a pacientem. Provede vyšetření, získá obrazovou dokumentaci a ta pak putuje k lékaři, který ji vyhodnotí,“ popisuje pracovní náplň asistenta primář Palíšek.

Nemocnice disponuje nejmodernějším vybavením

V Oddělení zobrazovacích metod Krajské nemocnice T. Bati je k dispozici nejmodernější přístrojové vybavení. Například přístroj CT, sloužící k diagnostice i k navigaci dalších léčebných výkonů, magnetická rezonance, která využívá magnetických vlastností vody a používá se k zobrazování tkání v těle pacienta. Nechybí ultrazvuky, klasické rentgenové přístroje na snímkování, rentgeny, které se používají k prosvěcování a zároveň mohou i miniinvazivně léčit. Intervenčnímu zobrazování a léčbě se věnuje samostatné pracoviště.

Radiologické asistenty hledá kromě Oddělení zobrazovacích metod KNTB také Onkologické oddělení a Oddělení nukleární medicíny.