1. KARIBUNI

Na dvaceti hektarech nových pozemků nabídne Karibuni ojedinělé prostředí, zážitek z projížďky v loďkách a náklaďácích nebo z přespání v africkém kempu. Jeho hlavní ozdobou budou sloni. Na 6 hektarech vznikne do roku 2021 jedna z největších expozic pro slony v Evropě. Umožní chov až osmi afrických slonů. Nový domov zde najdou také tři stávající slonice, v souvislosti s úspěšností realizované inseminace možná i první mládě slona afrického v ČR. Náklady výstavby celého sloního areálu přesáhnou 100 milionů Kč. Stavba bude rozdělena do dvou fází. V roce 2017 bude zpracován komplexní generel celého prostoru. V návaznosti na toto bude nutno oplotit celý prostor, což si vyžádá poměrně vysoké náklady. „Budeme také usilovat o to, abychom zahájili výstavbu prvního ze dvou výběhů pro slony," dodává Romana Bujáčková ze zlínské zoo.

2. NOVÁ EXPOZICE PRO KIVI A PAPOUŠKY KEA

V australské oblasti vznikne nová expozice pro papoušky kea (na snímku) a pro velmi vzácně chovaného nelétavého kivi. Nová expozice umožní přestěhovat papoušky kea ze stávající zastaralé voliéry poblíž dětského koutku. Kivi, který je ptákem s noční aktivitou, pak bude výrazným zpestřením při večerních prohlídkách zoo.

3. TYROLSKÝ DŮM NOVÉ ZÁZEMÍ PRO DĚTI

V příštím roce potěšíme i naše nejmenší návštěvníky. V Tyrolském domě postupně vzniknou nové prostory pro děti. Rozšíří naše stávající možnosti vzdělávání, nabídnou však i možnosti přespání v zoo. Své využití najdou nejen v rámci námi pořádaných příměstských táborů. Zoo je chce nabídnout i vzdálenějším školám z České republiky a Slovenska, které přijíždí na exkurzi a chtěly by v areálu zůstat déle. Zmiňované prostory zoo předpokládá zrealizovat do konce roku 2017.

4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

V příštím roce zoo plánuje zrealizovat zásadní věci, které sice návštěvník nebude prakticky vnímat, ale které budou mít významný ekonomický přínos. To se týká oprav stávající páteřní vodovodní sítě a především pak výstavby kolektorů dešťové vody. Vodní hospodářství je nyní pro zlínskou zoo významným tématem, kterému věnuje velkou pozornost. Postupně bude realizovat různá opatření zaměřená na úsporu spotřeby vody, na její opětovné vhodné použití. Kromě nezanedbatelné finanční úspory tak zoo bude i nadále pokračovat v aktivní ochraně životního prostředí. Tak tomu bylo i v případě plastových kelímků, kdy v roce 2015 zoo v celém areálu nahradila jednorázové plastové kelímky vratnými kelímky s potiskem. S promyšleným systémem hospodaření s vodou je počítáno i v projektu Karibuni, kde bude realizována řada opatření na zadržení a následné využití dešťové vody.

Text připravila: Romana Bujáčková