„V našem kraji neexistuje prostor, který by umožnil koncentrovat na jednom místě aktivity zaměřené na vzdělávání v oblastech důležitých pro kreativní průmysly, jako jsou užité umění, design, audiovize, sklářství nebo práce se dřevem. To se vznikem nového kulturního a kreativního centra v Čiperově vile změní,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury Zuzana Fišerová.

„Sloužit bude k propojení partnerů z kulturní, umělecké a vzdělávací sféry se samotnými tvůrci – designéry, umělci a kulturními organizátory. Jejich přítomnost bude zajištěna prostřednictvím projektů Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, konkrétně výstav, tvůrčích soustředění nebo vlastních projektů kreativních tvůrců pro veřejnost,“ dodala radní.

Demolice Starých Hurdisek v Otrokovicích v roce 2022.
Stavba bytového domu či Nové Hurdisky. Otrokovice investují do bydlení

Ve vile by také podle hejtmanství měly vzniknout Expozice zlínské architektury 1. poloviny 20. století, včetně uměleckých a vzdělávacích aktivit krajské galerie, a dále Čiperův institut pro edukaci, rozvoj a kreativní aktivity (ČIPERKA).

Mezi další zdejší aktivity by měly patřit inovativní vzdělávací programy zaměřené na design a kreativitu a také propagace kreativního průmyslu směrem k veřejnosti.

Kompletní rekonstrukce

Stavební úpravy vily budou zahrnovat kompletní rekonstrukci, výstavbu nových dispozic jednotlivých podlaží, nové technické instalace a také doplnění interiéru o nový nábytek.

Nově je navržen výtah, který propojí všechna podlaží domu. Stavební práce se dotknou také venkovní terasy a altánu, domu zahradníka, zpevněných ploch a oplocení a vjezdové brány. Realizovány budou také sadové úpravy.

Na Slanici vyroste nový čtyřpodlažní dům. Nabídne k pronájmu 31 bytů
Ve Zlíně Na Slanici vyroste nový čtyřpodlažní dům. Nabídne k pronájmu 31 bytů

„Se zahájením prací se počítá v polovině příštího roku, s jejich dokončením na podzim 2025. Celkové náklady dosáhnou 187 milionů korun, z toho 100 milionů by nám měla pokrýt dotace z Národního plánu obnovy,“ informoval radní Zlínského kraje pro investice Zbyněk Fojtíček.

O provoz a udržitelnost kulturního a kreativního centra v Čiperově vile se bude starat 14I15 Baťův institut, příspěvková organizace kraje. V současné době je objekt vily svěřen k hospodaření Poradenskému a krizovému centru, které se bude stěhovat do nových prostor.

Čiperova vila

Historická vila Dominika Čipery, ve své době ředitele firmy Baťa, zlínského starosty a československého ministra, je mimořádnou ukázkou reprezentačního sídla zlínské architektury. Výstavba vily byla zahájena v roce 1939 podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka ve stylu anglického venkovského sídla se zajímavým modernistickým prostorovým řešením. Od roku 2002 je zapsána na Seznamu nemovitých kulturních památek. Poté, co musela rodina Čiperova svůj domov opustit, sloužilo sídlo od roku 1947 jako dětský domov. V současné době se zde nachází zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které zřizuje krajská příspěvková organizace Poradenské a krizové centrum.