Přišlo s ním hnutí Starostové a nezávislí. Současně se mluví o neexistujících zaměstnancích na půdě zdravotnické instituce a její alarmující ekonomické ztrátě aktuálně dosahující sto osmdesát milionů korun.

„Člen představenstva Baťovy nemocnice Jiří Procházka figuruje jako statutární orgán nebo jeho člen ve dvou společnostech se stejnou ekonomickou činností,“ informoval včera advokát vystupující za hnutí Stanislav Polčák. To podle něj nedovoluje obchodní zákoník. „Je s podivem, že na to doposud nikdo z členů dozorčí rady nepřišel,“ podotkl.

Zároveň doložil dva dny starý výpis z živnostenského rejstříku, kde ekonomický náměstek vedení zlínské nemocnice figuruje jak v pozici člena představenstva této krajské zdravotnické instituce, tak v roli jednatele firmy Emseko. Obě firmy se mají mimo jiné zabývat malooobchodem v nespecializo­vaných prodejnách. To je podle Polčáka v rozporu se zákoníkem práce a nemocnice by po Procházkovi dokonce mohla požadovat vydání prospěchu z obchodu, při kterém zákon porušil.

Náměstek Jiří Procházka účast své osoby v obou společnostech nepopírá. „V době, kdy jsem byl navržen do představenstva Baťovy nemocnice informoval jsem jejího zřizovatele o svých ostatních aktivitách v jiných firmách. Byl jsem tehdy nucen vzdát se například jednatelství ve firmě Area Medica,“ uvedl. Stejný post Jiřího Procházky ve firmě Emseko prý ale radě kraje nevadil. „Podepsal jsem navíc místopřísežné prohlášení, že těchto funkcí nezneužiji ve svůj prospěch, a tím se doposud řídím,“ hájí se Procházka.

Zlínský kraj, jakožto zřizovatel nemocnice, se touto věcí zabýval v polovině loňského roku prostřednictvím dozorčí rady nemocnice. „Vyšetřování ohledně aktivit pana Procházky střet zájmů neprokázalo,“ řekla nynější předsedkyně kontrolního orgánu nemocnice a krajská radní Hana Příleská. Vyšetřující členové rady podle ní tehdy měli k dispozici například kompletní výpisy z obchodního rejstříku.

Podle Polčáka jde však o evidentní porušení zákona. „Ten výslovně zakazuje členům představenstva, aby jakožto statutární orgán vykonávali činnost pro jinou právnickou osobu se stejný nebo podobným předmětem podnikání,“ odcitoval právník. Ke stejnému protiprávnímu jednání podle něj navíc dochází i u dalšího člena představenstva nemocnice. To je složeno z ředitele zdravotnické instituce Petra Pšikala, již zmíněného náměstka Jiřího Procházky a starosty obce Fryšták Lubomíra Doležela.

Dalším alarmujícím faktem týkajícím se chodu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně je její aktuální hospodářská situace. V současné době vykazuje ztrátu sto osmdesáti milionů. „Tato částka přesahuje hodnotu základního jmění nemocnice a je zákonnou povinností představenstva navrhnout zřizovateli zrušení společností,“ upozornil Stanislav Polčák. Jinou možností je podle něj vyřešit situaci z rozpočtu Zlínského kraje.

Výši částky potvrdila i krajská radní Hana Příleská. „Jde o kumulovanou ztrátu za všechna předchozí období. Konečné výsledky za loňský rok budeme mít k dispozici až v dubnu,“ vzkázala.

Nezanedbatelnou aférou posledních dní na půdě krajské zdravotnické instituce je údajné zaměstnávání lidí, kteří tam ve skutečnosti nikdy nepracovali. „Vyšetřování takzvaných černých duší v Baťově nemocnici aktuálně probíhá,“ sdělila za dozorčí radu její předsedkyně Hana Příleská.

Oslovení právníci nechtěli případ komentovat z důvodu, že s ním nejsou blíže seznámeni.

Čtěte také: