Nový náměstek primátora Jiří Korec, který je ve funkci od podzimu, zmínil, že ohledně zámku jednal s Národní památkovou péčí. Ta má poskytnout městu vyjádření, co při rekonstrukci musí být zachováno a případně v jaké podobě.

„Na základě těchto podmínek bude vytvořena zadávací dokumentace pro vyhlášení architektonické soutěže,“ uvedl Korec s tím, že město v každém případě počítá s rekonstrukcí objektu. Ptát se kdy, je v tuto chvíli předběžné a spekulativní.

Čtěte také: VIDEO: Z domu zbyla po požáru ruina, škoda na sousedním domě je obrovská

„Co v zámku bude, je na odbornou diskusi. Určité zadání nám dává studie architekta Pavla Míčka a výsledky ankety mezi Zlíňany,“ připomněl náměstek.

O rekonstrukci zámku se mluví už od roku 2010. Hlavním iniciátorem v této věci byla dosud obecně prospěšná společnost Zlínský zámek, za níž stojí významní zlínští podnikatelé. Právě ta přišla před lety s návrhem architekta Pavla Míčka.

Návrh architekta počítal vizuelně s úplnou proměnou zámku. Podle některých byl světový, dalším ale připadal k památce necitlivý. Radnice coby majitel zámku jej v podstatě smetla ze stolu. Vyjádření památkářů, které tehdy přehazovala na o. p. s., zjišťuje až nyní.

„Máme ve Zlíně sotva pár historických památek a ani o ně se nestaráme. Však zámek je snad nejstarší, tak by ho měli opečovávat,“ zlobí se Jiří Polášek ze Zlína.

Čtěte také: OBRAZEM: Dům umění se mění na Památník T. Bati. Podívejte se

Z ankety, kterou nechalo v roce 2011 město udělat mezi obyvateli, vyplynulo, že si většina hlasujících v zámku přeje zachovat výstavní prostory. V současné době je v budově Galerie Václava Chada a o její využití se stará společnost Zlínský zámek.

Snaží se oživit dění prostřednictvím výtvarného umění, živého umění a dalších kulturních či společenských akcí. „Chceme co nejlepším způsobem využít možností, které zámecká budova nabízí a zásadním způsobem napomoci tomu, aby zámek sloužil veřejnosti a stal se opět kulturně – společenským centrem,“ uvedl nový ředitel o.p.s. Martin Pášma.

Dodal, že se chystá udělat všechno pro to, aby se pro zámek v rámci jeho rekonstrukce a budoucího užívání zvolilo to nejlepší řešení, i kdyby mělo být jakkoliv razantní.

Čtěte také: Co zajímalo CIA na Moravě? Hlavně letiště a strategické suroviny

Radnice je pro to, aby zámek byl v co největší míře ekonomicky soběstačný. Zároveň však připouští, že objekty, jako je zámek ekonomicky soběstačné často nebývají. O dalším postupu nyní jedná s o. p. s.

"Všem zúčastněným – vedení města, odborníkům, veřejnosti i nám – společnosti Zlínský zámek o.p.s. přeji, aby případné diskusi i nutnému rozhodnutí předcházely zdravé a reálné - nedogmatické názory o využitelnosti zámku ve 21. století, soudobé estetické cítění, odpovědné jednání, nadřazení zájmu veřejnosti nad zájmy osobními, nedemagogická vyjádření, ale především mnoho dobré vůle i odvaha. Jsem si jist, že okruh osobností kolem naší společnosti vše z toho, co jsem vypsal, naplňuje bezezbytku. Jak je ostatně z našeho návrhu dobře patrné," uzavřel Martin Pášma.

Související: 

V radě města nemá nikdo ucelenou představu o tom, kam by měl Zlín směřovat

Budoucnost zámku Luhačovice je nejistá, dědicové se chtějí vrátit

MARCELA KANIOVÁ