Dotazníkového šetření se zúčastnilo 242 žen a 43 mužů ve věku od dvaceti do pětačtyřiceti let.

Například na otázku, co znamená pojem AIDS, odpovědělo sto procent dotazovaných správně.

Stejně tak měli dotazovaní jasno, jaká je nejúčinnější ochrana při pohlavním styku před přenosem viru HIV/AIDS.

„Většina respondentů 99,64 % odpověděla správně. Nejúčinnější ochrana před HIV/AIDS při pohlavním styku je kondom. Pouze jeden dotazovaný si myslí, že nejúčinnější ochranou je přerušovaná soulož. Jedinec je studentem FAME, 1. ročníku, kombinované formy studia," upřesnila Karolína Navrátilová.

Respondenti byli povětšinou úspěšní, v otázce inkubační doby nástupu akutní infekce však zklamali.

„Správně odpovědělo pouze 83 (29,12 %) studentů, kteří uvedli, že inkubační doba nástupu akutní infekce je dva až šest týdnů. Ukázalo se, že 62 (21,75 %) dotazovaných z fakulty humanitních studií si myslí, že inkubační doba je 2 až šest měsíců. Z fakulty managementu a ekonomiky si to myslí ještě více studentů, a to 75 (26,31 %). To, že inkubační doba je 2 až 6 let, si myslí 28 (9,82 %) studentů fakulty humanitních studií a 37 (12,98 %) studentů fakulty managementu a ekonomiky.