Princip je jednoduchý. Radnice vymezí část peněz z rozpočtu na následující rok, obyvatelé mohou přicházet s návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě vylepšit, a pomocí hlasování nakonec sami obyvatelé rozhodnou o vítězném návrhu.

„Rada města Zlína na svém prvním jednání v roce 2018 schválila rámcová pravidla participativního rozpočtu pro roky 2018 a 2019. Jedná se o doplnění již nastavené, léty prověřené a úspěšně fungující formy spolupráce města Zlína s občany,“ uvedl mluvčí města Zdeněk Dvořák. Výběr nápadů bude probíhat v roce 2018 a zahájení realizace vítězných projektů je plánováno na rok 2019.

„Domnívám se, že by měla být místní část Jaroslavice připojena na kanalizaci. Je velice nepříjemné, když nám teče z kopce na zahradu páchnoucí žlutá voda,“ postěžovala si Božena Jordová.

Letní olympiáda dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji. Ilustrační foto
Zlínský kraj sází na bojovnost a myslí na velké pódium. Vlajkonoš bude Balaštík

Iva Kadlecová by ocenila vznik relaxační zóny na Jižních Svazích.
Dokončení ze strany 1

„Doslechla jsem se, že by v místech bývalého torza mohla vzniknout taková zóna včetně dopravního hřiště pro děti a parkové části. Tuto myšlenku bych určitě podpořila,“ vysvětlila s tím, že chtějí-li obyvatelé Svahů s dětmi někam vyrazit, musí z této části Zlína odjet.

PROJEKTU BUDE PŘEDCHÁZET KAMPAŇ

Město představí projekt formou připravované komunikační kampaně. „Předpokládáme, že ke komunikaci budou využity webové stránky města Zlína www.zlin.eu, webové stránky projektu, Facebook města Zlína, Facebook projektu, Magazín Zlín atd.,“ uvedl mluvčí. Kdy však budou moci lidé začít navrhovat konkrétní investice, město zatím neví. „Harmonogram v tuto chvíli ještě není stanoven, vše je ve fázi příprav,“ dodal.

Město z rozpočtu na rok 20182019 vyčlení 5 milionů na realizaci vítězných návrhů. Projekty jsou zaměřeny na úpravy veřejných prostor „vnitřního Zlína“ a všechny projekty se mohou týkat pouze pozemků či jiného majetku města Zlína, které nejsou v nájmu nebo výpůjčce.

„Návrh může podat každý obyvatel města Zlína, který dovršil 15 let. Za obyvatele se považuje osoba, která na území města Zlína bydlí, i když zde nemá adresu trvalého pobytu,“ vysvětlil Dvořák.

Podmínkou pro přijetí návrhu jsou také dva plnoletí „zástupci” navrhovatele. Zástupci svým podpisem a poskytnutím kontaktních údajů vyjádří svůj souhlas se zařazením návrhu na seznam projektů určených k veřejnému hlasování. V případě nepřítomnosti navrhovatele bude zástupce navrhovatele zastupovat ve všech potřebných náležitostech.

Ilustrační foto
„Kde máme teď parkovat?“ ptají se obyvatelé půldomků