Comenia Script je ve fázi testování. Některé školy písmo zavedou, jiné se brání. Podle odborníků je pro děti s poruchami učení přínosem

Ministerstvo školství považuje návrh písma za velmi praktický a moderní, zároveň si dává za cíl zjistit vhodnost písma pro výuku ve školách.

Do projektu se zapojily i dvě školy ve Zlínském kraji. Základní škola a mateřská škola Lukov se rozhodla pro novou variantu spíše ze zvědavosti.

„Objevila se vlna odporu odborné i laické veřejnosti, a řekli jsme si, že když zůstaneme v anonymitě, tak to bude zase o nás bez nás, jak to ve školství často chodí,“ sdělila ředitelka Základní školy Lukov Jolana Vlková.

Škola si vytvořila svou vlastní koncepci, bude se zde vyučovat jak písmo nové, tak i doposud všem známé klasické písmo psací.

To, že je celý projekt pouze na počátku, dokládá i její zkušenost. „Byli jsme pozváni na Karlovu Univerzitu, kde byli i zástupci z ministerstva. Přiznám se, že jsem byla zklamána z nepřipravenosti materiálů pro pilotní školy, například ještě nebyly ani dokončeny písanky.

Nejde o zcela nový typ písma

Podle Vlkové je písmo Comenia Script všem dobře známé. Děti se s ním setkávají například v knihách, sms či na počítači. Základní škola zavede písmo do první třídy, ale v rámci češtiny s ním bude seznamovat i žáky dalších tříd.

Vyhrajte lístky na festival Ludkovická plečka

Vyhrajte 4 x 2 vstupenky na vyhlášený festival Ludkovická Plečka v Ludkovicích na Luhačovicku, který se koná 24. července.

Více informací o festivalu a soutěži zde!

Vyhrajte vstupenky na koupaliště do Otrokovic

Vyhrajte 10 x 2 celodenní vstupenky na Městské koupaliště v Otrokovicích, které je do soutěže poskytlo.

Více informací o koupališti a soutěži zde!

Comenia Script se bude zkoušet i na Základní škole Komenského I ve Zlíně. Ředitelka místní školy Illona Garguláková prozradila, že důvodem bylo hlavně to, že mnoho dětí má s psacím písmem problémy, písmo bývá často až nečitelné. „Výhodou je, že nové písmo má volitelný sklon, napojování je rovněž volitelné nebo nemusí být vůbec,“prozradila Garguláková. Překvapil jí také velký zájem rodičů, avšak nemohli uspokojit požadavky všech rodičů.

Další školy v kraji se k písmu stavějí poněkud skepticky. „Víme o této možnosti, ale písmo zatím zavádět nebudeme. Ze strany rodičů se také neobjevily žádné ohlasy,“ sdělil ředitel Základní školy Sportovní Uherské Hradiště Milan Melichárek.

Podobného mínění je i ředitel Základní školy Kvasice Ladislav Škrabal. „ Naše škola na tento pokus nepřistoupila, pokud by si to přáli rodiče, možná bychom o tom uvažovali,“ přiznal. Radikální názor zastává ředitel Základní školy Vsetín– Luh Petr Kořenek. „Nesouhlasím se zaváděním písma. Školství potřebuje spíše peníze než experimenty,“ vysvětlil ředitel.

Ohlasy rodičů se také různí. „Jsem zastáncem písma původního. I když je možná složitější, zdá se mi pro prvňáčky vhodnější,“ přiznala matka šestileté Karolíny Magdaléna Válková. „Pokud má dětem pomoci, nejsem proti. Jestliže jim budou psát od první třídy, neměl by to být problém,“ uvedla matka osmileté Aničky Zuzana Matejkovičová.

Podle psycholožky Lenky Opravilové je písmo vhodné především pro děti s poruchami učení. „Děti s dysgrafií či dysortografií to určitě budou mít ulehčené. Energii, kterou teď věnují vlastnímu psaní písmen, mohou využít k přemýšlení nad gramatickou správností slova,“ upřesnila. Opravilová so domnívá, že za pár let může nastat možnost volby, zda chtějí děti psát hůlkovým či psacím písmem.

Nezbývá tedy, než si počkat následující dva roky. To je totiž doba, po kterou se má nová varianta písma testovat, a poté se uvidí, jakou úspěšnost Comenia Script zaznamená.