„V nemocnicích je k dnešnímu dopoledni hospitalizovaných 301 covid pozitivních pacientů, z toho 57 leží na jednotce intenzivní péče. S ohledem na zhoršující se situaci se dnes sešla epidemiologická komise Zlínského kraje složená ze zástupců Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem, vedení nemocnic a zástupců Krajské hygienické stanice,“ uvedla ve zprávě zaslané médiím mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

„Epidemie sílí a nabírá na rychlosti. Musíme se připravit na další zátěž v nemocnicích a mít připraveny krizové scénáře. Predikce na následující týdny nejsou příznivé. Okamžitě musíme začít jednat a brát vážně v potaz doporučení k omezení veřejných akcí. Apelujeme na hygienickou stanici, aby zintenzivnila kontroly. V úterý znovu zasedne epidemiologická komise a rozhodne o dalších krocích. Naším cílem je chránit nejzranitelnější a stabilizovat situaci v nemocnicích,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Podle Krajské hygienické stanice Zlínského kraje je k dnešnímu dni ve Zlínském kraji 12 190 nemocných osob s laboratorně potvrzeným onemocněním covid-19.

Náročnější i pro záchranku

Zvýšený počet výjezdů v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací hlásí v posledních dnech také Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK). „Nárůst zásahů kopíruje vývoj reprodukčního čísla R. Dá se tedy říct, že zvýšený počet výjezdů souvisí i s výjezdy za pacienty nakaženými onemocněním covid-19,“ uvedl šéf Zdravotnického operačního dispečinku ZZS ZK Libor Zajonc.

„Průměrný denní počet výjezdů za posledních 9 dnů je téměř 140. Počet výjezdů denně neklesl pod 110. Počet hovorů na tísňovou linku je denně vyšší než 300," potvrdil v přesných číslech mluvčí ZZS ZK Jakub Omelka s tím, že mezi posádkami zatím naštěstí nejsou zaznamenány absence způsobené onemocněním covid-19.

„Zdaleka ne všechny absence souvisí s covid-19. Někteří zaměstnanci jsou doma také z důvodu jiného onemocnění nebo ošetřování člena rodiny. Do chodu ZZS ZK to zasahuje ve smyslu nutných výměn či přidávání služeb,“ uvedl náměstek lékařské péče Dorián Pfeifer.

Výjezdy ke covidovým pacientům jsou mnohdy časově náročnější. „Důkladná desinfekce trvá kolem 20 minut, ale záleží také například na tom, kolik vybavení bylo použito. Jinými slovy čím komplikovanější pacient, tím delší doba očisty,“ vysvětluje Pfeifer.

"Samozřejmě všichni naši záchranáři i lékaři při výjezdech pracují s co největší obezřetností, používají osobní ochranné pomůcky a dodržují všechna bezpečnostní pravidla. Chrání tím nejen sebe, ale také pacienty. Děláme vše pro snížení přenosu nákazy onemocnění covid-19. Prosíme také všechny, kteří přijdou do kontaktu s naší posádkou, aby měli zakrytá ústa a nos, a to nejlépe pomocí respirátoru třídy FFP2 či vyšší," uzavřel mluvčí.