„Byť zastupitelé obdrželi informaci, že je jim předložena nová koncepce, až do začátku zasedání to nebyla pravda. Vlivem toho se tak její projednání odsunuje na další zasedání zastupitelstva, čímž se časový skluz prohlubuje. Ve vazbě na slib hejtmana Čunka měl zmíněnou koncepci předložit ke schválení už koncem října,“ konstatovala předsedkyně krajského klubu zastupitelů za ČSSD Milena Kovaříková.

Podle hejtmana Jiřího Čunka se budou muset sociální demokraté naučit správně česky.

„Zastupitelstvo kraje, jehož usnesením jsem vázán, v prosinci uložilo, že koncepce má být předložena na příštím zasedání. To znamená ani ne před ním, ani ne po něm, ale na něm. A to jsme splnili. Poté, co se s tímto materiálem seznámí zastupitelé, projedná jej zdravotní výbor a dozorčí rada nemocnic. V dubnu pak bude tento materiál projednán na zastupitelstvu,“ konstatoval hejtman.

Koncepce nebyla předložena do konce října podle něj proto, že předseda představenstev všech čtyř nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček neměl všechna potřebná vyjádření odborníků a koncepci nechtěl předložit nehotovou.

„V tu dobu jsme také zjistili, že projektová dokumentace nové interny a centrálního objektu je již zastaralá a nebudeme podle ní stavět,“ doplnil hejtman.

Podle koaličního krajského zastupitele Pavla Pustějovského (ANO) v tomto směru došlo opravdu k pochybení.

„Koncepce měla být představena už dávno. Když si vezmete, že dneska jsou výběrová řízení na primáře, ti musejí procházet testy a předkládat své koncepce vedení, tak ředitel jim měl jít vzorem a tu svou měl mít zpracovanou už dávno. Byl to nešťastně zvolený postup,“ podotkl.

Miroslav Adámek, primátor města Zlína a další koaliční zastupitel (Starostové a nezávislí), odmítá, že by oprava interního pavilonu, měla už dávno začít.

„To tvrdí zástupci opoziční ČSSD,“ konstatoval.

Co se týče koncepce, k té by rád zaujal racionální přístup, aby všem nemocnicím neublížili.

„Jedná se o zdravotnictví v celém kraji. Mělo by to projít zdravotním výborem a poté se o tom pobavit dozorčí rada,“ dodal.

HLAVNÍ SMĚRY BUDOUCÍ PODOBY KRAJSKÝCH NEMOCNIC

- Poskytované služby musí mít vysokou kvalitu s ohledem na počet výkonů, personál, použité technologie, využití prostor a celkovou efektivitu nákladů
- Koncentrace akutní péče do KNTB – traumatologie, krvácivé stavy, kardiologie, neurologie
- Koncentrace onkologie, onkochirurgie, hematologie, genetiky do KNT
- Koncentrace dle počtu výkonů v oboru ORL, ortopedie, neurochirurgie, stomatochirurgie, plastické chirurgie, laboratorní medicíny, mikrobiologie, transfuzního lékařství, infekce
- Jednodenní chirurgie a plánovaná chirurgie
- Koncentrace dětské chirurgie do KNTB s rozvojem dětské intenzivní péče
- Společné lůžkové fondy chirurgické, interní a i intenzivní péče
- Maximální realizace zdravotní péče v krajských nemocnicích s výjimkou superspecializované péče, pro kterou je počet výkonů v kraji nedostačující
- Obhájení všech center specializované péče
- Rozšíření o komplexní neurologické centrum s rozvojem intervenční radiologie a cévní chirurgie a pneumoonkocentra
- Rozšíření kardiologického centra
- Umožnění odborného růstu lékařům dle schopností a vůle na hierarchicky odborně vyšších pracovištích
- Spolupodílení lékařů na UPS v KNTB s předpokládaným omezením v ostatních nemocnicích
- Rozvoj diagnostických metod ve všech nemocnicích
- Rozvoj rehabilitace a doléčování zejména v nemocnicích mimo KNTB
- Rozvoj geriatrie a paliativní péče v nemocnicích mimo KNTB