Kompletní rozhovor si můžete přečíst zde.

Kdo a nakolik může zkoumat, zda věc, kterou si odepisuji z daní, skutečně používám k výkonu výdělečné činnosti? ester

Dobrý den, upozorňuji na skutečnost, že o všem, o čem účtujete v rámci Vašeho účetnictví, či daňové evidence, tak Vám může zkoumat finanční úřad v rámci daňové kontroly, popř. na vyžádání. Např., i když máte automobil v osobním majetku jako občan a uplatňujete pouze cestovní náhrady, může i tak správce daně požadovat vidět toto vozidlo a nahlídnout např. na stav tachometru. Pokud např. máte v nákladech zaúčtovaný počítač, který máte doma a používáte k podnikání, může správce daně požadovat návštěvu u Vás doma a chtít fyzicky vidět tento počítač. O tom, zda skutečně používáte daný majetek či jiné daňově uplatněné výdaje k podnikání, musíte Vy jako daňový subjekt prokázat a odůvodnit sám. Rovněž upozorňuji na skutečnost, že v případě, že by se jednalo o daňový podvod a doměrek na daních by přesáhl určitou hranici, má FÚ povinnost tuto skutečnost nahlásit na policii, jako trestný čin.

Dobrý den, mám po zesnulém příbuzném malý pozemek na Ostravsku, daň je asi 80 korun. Vloni mi nepřišla složenka na zaplacení. Jakou budu platit sankci, když jsem minulý rok nezaplatila? A kdybych například nezaplatila i letos, hrozí mi, že mi bude pozemek zabavený? Děkuji Marika M.

Dobry den, doporučuji kontaktovat příslušný finanční úřad, to je ten, na kterém území se daný pozemek nachází a prověřit, zda jste Vy, jako dědic podala přiznání k dani z nemovitostí a zahrnula jste tento pozemek již jako Váš osobní majetek. Nedomnívám se, že za dluh 160 Kč by Vám byl majetek zabaven, ale doporučuji si daňové povinnosti vyřešit včas.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je nutné opět přikládat k daňovému přiznání, pokud si chci uplatnit úroky z hypotečního úvěru, hypoteční smlouvu či výpis z katastru nemovitostí, pokud jsem takto učinila již minulý rok? Díky moc za odpověď. gabka

Dobrý den, z našich zkušeností vyplývá, že kopie těchto smluv dáváme pouze v prvním roce. Tyto dokumenty má Váš správce daně nadále k dispozici ve Vaší složce na FÚ. V ojedinělých případech (podle typu hypoteční smlouvy či smlouvy o úvěru) může správce nadále požadovat doložení dalších skutečností, např. jako jsou konkrétní faktury (zda byly na bytové potřeby) atd. V případě, že by správce daně po Vás další dokumenty požadoval, spojí se s Vámi a domluví se s Vámi přímo na konkrétních dokumentech. Doporučuji v záhlaví daňového přiznání uvést na Vás aktuální telefonní číslo.

Dobrý den, jsem pracující důchodkyně. Chci se zeptat, jestli je výhodnější nechat si danit výplatu od zaměstnavatele, nebo si dělat daňové přiznání sama? Děkuji za odpověď… Marie

Dobrý den, pokud pobíráte od zaměstnavatele zdanitelnou mzdu, a tento zaměstnavatel Vám provádí i roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, pak by Vám to vyšlo nastejno, pokud by jste si takové roční zúčtování provedla sama v rámci daňového přiznání. Pokud máte na mysli, že místo zdanitelné mzdy by jste na tyto práce vystavovala faktury, jako OSVČ, mohla by jste uplatňovat k těmto příjmům výdaje paušálem, čímž by zřejmě konečný příjem ke zdanění byl nižší. V tomto případě je však nutno zohlednit ještě platby (popř. pouze doplatky) na sociální a zdravotní pojištění. Výše těchto plateb, popř. doplatků je odvislá od měsíčního zisku.

Dobrý den, zajímalo by mě jak postupujete vy, nebo jak má postupovat občan v případě, že mu zaměstnavatel odmítá vydat zápočtový list a souhrn výdělků které občan potřebuje k daňovému přiznání. Toto nechce podnikatel vydat protože například ukončil v lednu roku 2008 svoji podnikatelskou činnost. Takové daňové přiznání se vlastně ani nedá dokončit? Milča z Uherského Hradiště

Dobrý den, zápočtový list potřebujete především pro účely důchodového a nemocenského zabezpečení. V případě, že zaměstnavatel odmítl toto potvrzení předat, doporučuji podat stížnost na příslušném inspektorátu práce. Takový postup zaměstnavatele je totiž nepřípustný. Nevydá-li zaměstnavatel potvrzení, musí se nový zaměstnavatel, popř. OSVČ obrátit na OSSZ v místě sídla předchozího zaměstnavatele se žádostí, aby zaměstnavatel takové potvrzení vydal; k žádosti přiloží kopii veškeré korespondence s předchozím zaměstnavatelem. OSSZ může bývalému zaměstnavateli uložit pokutu až 20 000 Kč za nevydání potvrzení. Co se týká potvrzení o příjmu, doporučuji po dohodě s Vaším správcem daně na FÚ použít jako doklady o příjmech a sražených zálohách na daň Vaše výplatní pásky, pokud je máte k dispozici. K daňovému přiznání bych rovněž přiložila korespondenci s bývalým zaměstnavatelem.